čtvrtek 27. února 2014

ČTVRTEK S PÍSMENKEM EN

V matematice jsme pokračovali v počítání do 9, rozdělovali jsme mezi kamarády 9 koulí, bonbónů, víček, počítali jsme sněhulákům knoflíky a krokovali jsme na početním žebříčku. Při češtině jsme halekali s novým textem ve slabikáři, doplňovali jsme přísloví a začali jsme psát nové písmeno velké N. Není pro děti těžké, protože již zvládli velké M.
ÚKOLY: VM - 9/2 - dokonči podle vzoru
               písanka str. 3 / 2 řádky přepis slov - moje, lípa
Prosím, naznačte dětem do písanky pomocné linky tužkou - klidně několik stran dopředu, za děti Vám děkuji! 
             slabikář str. 50, 51, 52 - opakovat - zvyšovat plynulost

Hezký den.

středa 26. února 2014

OPAKOVACÍ STŘEDA

Dnes jsme pokračovali v opakování učiva tohoto měsíce - tentokráte v českém jazyce, četli jsme, psali - diktát a přepis slov, doplňovali jsme věty a kreslili jsme obrázek podle přečtených vět. Známky napíši společně s matematikou zítra, aby to bylo pohromadě. Zkoušela jsem také čtení - známka je zapsána, prosím, abyste se i doma věnovali plynulosti, protože většina dětí již čte bez chyb. Jsou šikulové! V matematice jsme pokračovali v novém počítání do 9 a nově jsme si vyzkoušeli počítání sloupečků na fólii, z 20 příkladů měly děti nejvíce 4 chyby - a to je pěkné.

 ÚKOLY: VM - str.8/6
                 S - 50, 51
                 KS - 24/2

 Příjemnou 2. část dne.

úterý 25. února 2014

ÚTERÝ S ÚRAZEM

Není potřeba se lekat, nikomu se nic nestalo, ale v hodině prvouky jsme si povídali o tom, jak vznikají úrazy, co je nemoc a co úraz a čím ošetříme rozbité koleno. V tomto poučném povídání budeme pokračovat i v pátek. Při matematice jsme si zopakovali všechno počítání do 8, známky zapíši zítra do notýsků. Při čtení jsme pokračovali ve čtení článku s písmenkem Hh  a při psaní jsme začali nacvičovat písmeno M.

ÚKOLY: VM - str. 7/2 - dokončit
               nakopírovaný list na psaní s písmenem M - 2 označené řádky M - Mm
               ČÍST - zítra zkouším !!!

Poklidný sluníčkem zalitý den.

pondělí 24. února 2014

PONDĚLÍ S HANIČKOU A PÍSMENKEM H

Dnešek byl plný novinek - seznámili jsme se s novým písmenkem Hh, žáci přepisovali jsme věty a dostali nový pracovní sešit z matematiky, kde jsme nově pracovali se čtvercovou sítí. Při tělocviku jsme se štafetovými soutěžemi družstev rozloučili s olympiádou.
Prosím rodiče, obalte a podepište novou matematiku, děkuji.

 ÚKOLY: VM - str. 5/1, 7/1 - řádek s měsícem
                S- str. 30 - slova s písmen hH
                KS - 23/1 - sloupce slov s písmenem hH

 Příjemný slunečný den.

pátek 21. února 2014

PÁTEČNÍ LÉČENÍ

Při čtení jsme procvičovali skupiny au - ou ve Slabikáři i na interaktivní tabuli, pokračovali jsme ve psaní velkých písmen A - O a s pohádkou jsme se vydali na bál - vzpomínali jsme na maškarní bál ve školní družině. V prvouce jsme zopakovali péči o čistotu a začali jsme kapitolku Zdraví a nemoc. V závěru hodiny jsme si hráli scénky o návštěvě lékaře - velmi jsem se jako lékař osvědčila, protože jsem dokázala vyléčit všechny zákeřné příznaky, které si děti vymyslely.
      Při poslední hodině nás navštívila pracovnice Klatovského deníku a pro tento místní tisk fotila naši třídu, v novinách foto vyjde v úterý  4. března - neopomeňte si zakoupit!!

ÚKOLY: na víkend máme jen čtení ze Slabikáře - texty se skupinami au - ou( již se snažit zvyšovat tempo a plynulost čtení)
Pro marody - matematika: dokončili jsme 1. díl pracovního sešitu

Krásný závěr týdne a poklidný víkend.

čtvrtek 20. února 2014

ČTVRTEČNÍ AU - OU

Radovali i smutnili jsme s našimi sportovci a přitom jsme se naučili číst dvojhlásky au - ou. V matematice jsme dokončili 1. díl prac. sešitu, v pondělí dostanou děti nové. Při psaní jsme začali psát tvary velkého A, O, protože jsou shodné s malými šlo to velmi dobře.
ÚKOLY: VM str. 79/6
                písanka str. 28/ Ota, Ola

Pěkný slunečný den.

středa 19. února 2014

STŘEDEČNÍ SPORTOVÁNÍ

I v dnešním tělocviku jsme se připojili k našim olympionikům a soutěžili jsme v družstvech v různých disciplinách, na závěr byly rozdány i medaile! V dělené hodině jsme četli a samostatně pracovali na kartu i do cvičné písanky. Čtení se u všech ustálilo na vcelku dobré úrovni a nyní budeme zlepšovat plynulost a svižnost čtení. V matematice jsme si na výsledku hokejového utkání se Slovenskem vysvětlili pojem o méně( odčítání).

ÚKOLY: VM - matematika - str. 79/3 dokončit podle vzoru (škrtat vždy od konce řady)
               P - písanka str. 27/ 4 označené řádky - slovo napsat 2 krát
               číst ve Slabikáři


Pěkný den a mnoho krásných hokejových zážitků.

úterý 18. února 2014

ÚTERNÍ OPAKOVÁNÍ ČÁSTÍ NAŠEHO TĚLA

Dnes jsme opakovali a procvičovali, zejména v matematice to bylo napínavé, protože jsme dobývali pyramidy a museli jsme odrážet nástrahy, které nám hrozily. V psaní jsme pokračovali s písmenkem n a ve čtení jsme se pustili do slov i textu s písmenkem Zz. V prvouce jsme se vrátili k hodinám, částem dne i našeho těla, pracovali jsme do učebnice i na interaktivní tabuli. Při zpěvu jsme si znovu zopakovali části těla písničkou - Hlava, ramena, kolena, palce - to bylo smíchu!

ÚKOLY: VM - matematika - str.78/1 - dokončit podle vzoru ze školy
               P - malá písanka - str. 25 - 3 řádky( nese, len, lán - od každého 2x)
               ČÍST!!! - zítra v dělené hodině budu zkoušet čtení!!

Krásný den.  

pondělí 17. února 2014

PONDĚLNÍ SOUTĚŽENÍ S KRUHY

Po týdnu jarních prázdnin jsme se s chutí pustili do práce - poznáme nové písmenko Zz, píšeme nově malé n a v matematice jsme řešili příklady s pojmy o více. Při tělocviku jsme soutěžili v třídní olympiádě - děvčata proti chlapcům a výsledek byl velmi vyrovnaný, tak si oba týmy zasloužily sladkou odměnu.

ÚKOLY: VM - matematika -  str.76/3 - dokončit podle vzoru ze školy
               P - písanka - str. 24 - dokončit 2 řádky
               KS - karta ke slabikáři -někdo již má hotové - str. 21/2, 3

Pěkný den.

pátek 7. února 2014

OLYMPIJSKÝ PÁTEK

Dnes jsme si od rána povídali o velkém sportovním svátku, prohlédli jsme si namalované olymp. vlajky a obrázky maskotů. Muselo však také dojít na učení - dočetli jsme články s písmenkem Vv, psali jsme slova s písmenem j, učili jsme se o částech našeho těla a už jsme se začali těšit na jarní prázdniny, které jsou příští týden.
Každé ditě dostalo pro rodiče dopis od pracovnice pedagogicko - psychologické poradny se závěry screeningu, prosím, potvrďte do notýsku jeho převzetí. Děkuji.

ÚKOLY: je sice pátek, ale je před námi týden bez školy, proto žádám rodiče, aby s dětmi každý den trochu počítali a četli, ve Slabikáři jsme došli do strany 45 a splňte vše na kartě 21
prvouka  na úterý po prázdninách - pracovní list 8 - označ části těla podle vzoru ze školy
matematika - str.80 - můžete všechny příklady využít k prázdninovému procvičování

čtvrtek 6. února 2014

ČTVRTEK S PÍSMENKEM J

Při čtení jsme procvičovali čtení slov s novým písmenkem Vv a při psaní jsme se pustili do písmenka nového j. Protože se skládá z částí, které již umíme, tak šlo dětem poměrně pěkně. Při matematice jsme se pustili zcela nově do typu příkladů "o více". Zatím jsme  je trénovali jen cvičně s víčky a prstíky.

ÚKOLY :  KS - karta ke slabikáři 20/2
                  S - slabikář str. 43
                 VM - matematika str. 71(dokončit celou) - máme již téměř celou hotovou, některým dětem chybí doplnit třeba 2 sloupečky, každý to má jinak, podle toho, jak pracoval ve škole
                 OLYMPIJSKÝ ÚKOL - na zítřek zjistit, jak vypadá znak olympijských her a namalovat ho.

Pěkný den.

středa 5. února 2014

NÁVŠTĚVNÍ STŘEDA

Dnešní den jsme zahájili přivítáním návštěvy dětí z mateřských škol, kteří půjdou do 1. třídy. Bylo mezi nimi několik kamarádů, s kterými naše děti chodily do školky. Ukázali jsme jim, co již umíme a společně s námi si vyzkoušeli pracovat na interaktivní tabuli, vybarvovat a počítat. Po jejich odchodu jsme si šli zadovádět do tělocvičny a poslední hodinu jsme si představili nové písmenko Vv.

ÚKOLY: L - nakopírovaný list - dokončit všechny úkoly
               S - slabikář - str. 29 - slova s novým písmenem v
               PRV - prvouka - na pátek - str. 20- namaluj kamaráda ( většina dětí již odevzdala)

Pěkný den.

úterý 4. února 2014

RYTMICKÉ ÚTERÝ

V hodinách matematiky a češtiny jsme pokračovali v probíraném učivu. Pracovali jsme v lavicích i u tabule, společně nebo samostatně. V hudební výchově jsme si vyzkoušeli hru na rytmickou ozvěnu a velmi děti zaujala i hra na zpívanou, kdy se dorozumíváte pouze zpěvem. Někdo se  nejprve trochu styděl, ale nakonec se všichni osmělili. Protože děti pěkně pracovaly, tak nám vyšel čas i na přečtení pohádky. Děti vám jistě poví o čem byla.
Zítra nás přijdou 1.a 2. hodinu navštívit budoucí prvňáčci, kamarádi ze školek. Ukážeme jim vše, co již známe a umíme a také jim umožníme si školu trochu vyzkoušet.

ÚKOLY: VM - matematika str. 75/3
                P - písanka str. 21/ 3 řádky slov
                S - slabikář str. 41,42
                PRV -prvouka str. 20 - namaluj kamaráda - až na pátek

Klidné odpoledne.    

pondělí 3. února 2014

PONDĚLÍ V NOVÉM POLOLETÍ

Sešli jsme se po krátkých prázdninách a po velkých oslavách prvního vysvědčení. Druhé pololetí jsme zahájili plánovaným a Vámi schváleným testováním. Pracovnice pedagogicko - psychologické poradny byly ve třídě 1. a 2. vyučovací hodinu. V dalších hodinách jsme četli, počítali a psali nové písmenko p - tentokrát nově již perem. Vyzkoušeli jsme také zápis úkolů do úkolníčku.

ÚKOLY :P - písanka str.20/ p-ps-tp ( psát perem)
               VM - velká matematika str.73/2 + 74/3 dokončit ( psát tužkou)
               S - slabikář str.41, 42

Pěkný den.