sobota 28. března 2015

BEZPEČNÝ KONTAKT DĚTÍ S CIZÍMI OSOBAMI

Na základě doporučení Policie ČR a ředitele školy jsem děti opětovně poučila o správných zásadách jejich chování při kontaktu s cizími osobami. Bylo to v důsledku událostí v Klatovech a v Bolešinách, o kterých jste si mohli přečíst i v regionálním tisku.

V tomto týdnu jsme společně navštívili velmi pěknou velikonoční výstavu v KD Družba a v následujícím týdnu nás čeká divadelní představení ( 31.3.) a také nás navštíví kamarádi z 9. třídy, kteří si pod mým dohledem vyzkouší vedení práce s dětmi( středa 1.4.).

Přeji příjemný víkend - pozor na změnu času.

pátek 13. března 2015

PŘEDJARNÍ VYCHÁZKA

V úterý nás vytáhlo krásné slunečné počasí ze školy na vycházku. Rozloučili jsme se tak s paní Zimou a pozorovali jsme již jarní změny v přírodě. Krásné dopoledne jsme si v přírodě výborně užili. Už se všichni těšíme na skutečné jaro!!

Při prvouce jsme psali dlouho hlášené opakování na kapitolku - Kalendářní rok, protože se některým práce nepovedla tak, jak by chtěli, dáme ji v pondělí ještě jedno krátké opakování.

Dnes jsem napsala do plánovaných akcí vše, co nás čeká v březnu a v dubnu, je toho opravdu hodně, ale řada akcí je bezplatných.

Dovoluji si předběžně upozornit na to, že v červnu se objednávají a platí pracovní sešity a obyčejné sešity pro další ročník. Protože budou mít děti ve třetí třídě již povinnou angličtinu přibude ještě další pracovní sešit.
Počítejte proto již nyní se zvýšenými vydáními ke konci školního roku.

Příjemný víkend.

pátek 6. března 2015

MĚSÍC BŘEZEN

Měsíc březen přinesl do třídy více zdraví - konečně jsme se vymarodili a po několika týdnech jsme se sešli ve třídě všichni.
Hned jsme také vyrazili na společnou návštěvu knihovny, kde pro nás byla připravena knihovnická lekce. Paní knihovnice seznámila děti s postupem přihlášení se za člena knihovny, s knihovnickým řádem, s uspořádáním knih a se způsobem jejich vyhledávání. V závěru návštěvy měly děti čas si všechny poznatky na místě vyzkoušet. V knihovně se dětem líbilo a řada z nich si vzala domů přihlášku, aby se ve spolupráci s rodiči staly členy a čtenáři klatovské knihovny.

Setkání s knihami jsme využili i při výtvarné výchově - podívejte se na chodbu u třídy, kam jsem obrázky pověsila.

Všem připomínám, že na pondělí máme již od středy úkol z prvouky - budeme opakovat kapitolku Kalendářní rok a následně pak ve středu bude prověrka!

Přeji všem příjemný víkend.