pátek 24. října 2014

PŘEDPRÁZDNINOVÝ TÝDEN

I celý tento týden jsme věnovali v matematice sčítání a odčítání s přechodem desítky, procvičovali jsme rozklad druhého čísle v příkladu tak, abychom si vytvořili jednodušší a již známý příklad 10 + nebo 10-. Zjistili jsme, že i počítání těchto příkladů z 1. třídy je u někoho velmi nejisté a pomalé.

Proto mají děti o nadcházejících prázdninách příklady z 1. třídy hodně procvičovat. Také by si měly určitě číst - čítanku nebo svoji knížku.

Společně se ve škole sejdeme ve čtvrtek 30.10. a máme hned dělené vyučování!

Přeji všem krásné volné a sváteční dny.

pátek 17. října 2014

PODZIMNÍ TÝDEN

Tento podzimní týden jsme ukončili vytvořením dlouhé pavučiny babího léta, výtvory i s nejrůznějšími pavoučky máme u třídy na chodbě. Tak se přijďte podívat.

Stále vybírám peníze za vánoční focení.

Krásný víkend.

pondělí 13. října 2014

POZVÁNKY NA KURZ

Dobrý den,
 dnes jsem z poradny dostala pozvánku na kurz pro žáky 2. tříd a jejich rodiče. Několik dětí jsem sama vybrala a pokud by měl zájem někdo další není problém se na kurz též přihlásit. Podrobnosti a případné dotazy Vám zodpoví pracovnice poradny paní Jana Havlovicová.

Vkládám kopii pozvánky na kurz:

Pedagogicko-psychologická poradna v Plzni
Pracoviště Klatovy, Voříškova 823, telefon 376310809, e-mail: pppkt@mybox.cz
Vážení rodiče,
Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy pravidelně pořádá:
skupinovou nápravu pro děti druhých tříd - kurz SPUCH
 kurz je určen nejen pro děti které již byly v PPP vyšetřeny (v rámci předškolní prohlídky, v 1. roč. ZŠ nebo navštěvovaly skupinky pro předškoláky či prvňáčky) ale i pro děti, u kterých se v průběhu 1. roč. ZŠ projevily nějaké obtíže výukového charakteru (obtížná výbavnost písmen, záměny a vynechávání písmen ve slovech, pomalé čtení či obtíže v porozumění čtenému, pomalé, neúhledné písmo, apod.)
 jedná se o skupinovou práci dětí a rodičů formou her, hádanek, rébusů a jiných rozličných cvičení, která jsou zaměřená na rozvoj oslabených percepčních oblastí zraku a sluchu, rozvoj čtenářských dovedností, posilování grafomotoriky, apod.
 kurz je dobrovolný, ale v případě přihlášení dítěte je důležitá pravidelnost docházení
 kurz obsahuje 10. lekcí (9. + 1. závěrečná, opakovací), které se konají 1x za 14 dní
 cena kurzu je 400,-Kč (cena zahrnuje materiály potřebné na jednotlivé lekce)
 trvání jedné lekce je 45 minut (vyučovací hodina)
 na každé lekci rodiče obdrží originální pracovní listy, ve kterých je vysvětleno na jakou oblast je cvičení zaměřeno, jak se s listem pracuje, popř. doporučení jak podobný list vytvořit doma
 vypracované listy děti nosí vždy na další lekci s sebou, aby bylo možné do nich nahlédnout, probrat nejasnosti,…apod.
 dítě musí být na kurz doprovázeno dospělou osobou, nejlépe tím, kdo doma s dítětem pracuje
 kurz není doučování - neprobírají se zde školní úkoly, apod. ale zaměřujeme se zde na rozvíjení oblastí, které mohou dětem ve škole pomoci k lepším výsledkům (rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, zrakové a sluchové paměti, pravolevé orientace, grafomotoriky, pozornosti, rozvoj předčíselných představ, správné techniky čtení,…apod.)
 kurz je nabídka možností, jak s dětmi pravidelně pracovat doma
 výsledky jsou závislé na pravidelnosti domácí činnosti
 v případě nemoci dítěte, může přijít jen rodič, popř. předáme pracovní listy na další hodině nebo si rodič domluví individuální konzultaci
 po proběhnutí kurzu (deseti lekcí) se dle zájmu rodičů uskuteční speciálně-pedagogické vyšetření se zaměřením na posouzení aktuálního stavu percepčních oblastí, úrovně čtení a psaní (oblasti, které jsme rozvíjeli ve skupince)
 podle výsledků vyšetření zvážíme, zda je vhodné pokračovat v nápravné individuální péči v PPP
Kurz v letošním školním roce začíná: 24.11.2014 ve 13.30 hod v PPP Klatovy
Máte-li zájem, dostavte se s dítětem v uvedenou dobu do PPP KT. Pro upřesnění počtu zájemců žádáme o telefonické přihlášení na výše uvedeném telefonním čísle nebo e-mailem: pppkt@mybox.cz do 14.11.2014.
Přineste si s sebou: tužku, pero, pastelky, přezůvky
kurz vede: Mgr. Jana Havlovicová, speciální pedagog PPP Klatovy

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

pátek 10. října 2014

VÍTÁME PODZIM

I v tomto týdnu jsme pokračovali v práci na projektu "Jak jde čas". Plnili jsme řadu podzimních úkolů v jednotlivých předmětech - tvořili jsme věty v českém jazyce, řešili jsme slovní úlohy v matematice, pozorovali jsme změny v přírodě na vycházce z prvouky, ve skupinách jsme vytvořili krásné koláže z doneseného listí. Ještě je v pondělí doplníme o výrobky z pracovních činností a potom dílka vyfotím a fotky dám na blog.
Vybírám peníze za provedené vánoční fotky 190,- nebo 290,- (podle zvolené sady). Pan fotograf slíbil dodání fotek za 3 týdny.

Přeji krásný víkend.

pátek 3. října 2014

ŘÍJEN A DRACI

První říjnový pátek jsme věnovali papírovým drakům - učili jsme se básničku, opisovali jsme ji a také jsme  draky kreslili. Přikládám fotky.
Krásný víkend.