čtvrtek 31. října 2013

DÝŇOVÝ ČTVRTEK

Návrat do školní práce byl unavený, dětem asi dělá problém změna času. Ale po prohlédnutí donesených dýní, po básničce  a po povídání o dnešním svátku, jsme opět naskočili do učení.
Čtení slabik, slov a vět s M už jde vcelku dobře, znovu jsme si z obrázků vyvodili slabiky s L a procvičili jak na tabuli i v Živé abc. Počítali a psali jsme příklady na sčítání do 4 a opakovali jsme psaní 4.
Úkoly: matematika str. 28/1 dokončit ( 3 řádky - jehla, dort, domino - psaní číslic 4,1)
           učebnice Živá abc str. 13 - číst slabiky a slova i věty s L( dělat si obloučky, kdo nemá vlastní tak                           na fólii, děkuji)¨
Přikládám několik fotek ze života třídy.

 Příjemný závěr října.
        
         


pátek 25. října 2013

LETECKÝ PÁTEK

Předprázdninový pátek jsme si opravdu užili. 1. a 2. hodinu jsme procvičovali čtení, psaní a počítání a za úspěchy jsme sbírali balónky - razítka. Po svačině však začalo opravdové létání - pouštění draků. Za doprovodu maminek a tatínka jsme vyrazili na Vodojem, vítr se nás asi zalekl a zcela ustal. To však dětem vůbec nevadilo, protože běhaly s draky s takovým nasazením, že draci se vznesli. Nálada mezi piloty byla výborná, jen občas si překazilo zamotání vodicích nití, protržený igelit nebo usednutí draka na větev. Vše jsme za vydatné pomoci rodičovského doprovodu zvládli a opět jsme odstartovali. Prostě, byl to prima den!! Udělali jsme i řadu fotografií, přes víkend se je pokusím umístit na blog.
Všem přítomným rodičům ještě jednou moc děkuji za spolupráci!
Následující, 5 dní dlouhé volno, si s dětmi užijte, úkoly nejsou, ale procvičování čtení podle Živé abc platí. Čteme slabiky, slova a věty složené ze slabik s M, také už jsme ve škole vyzkoušeli číst slabiky s L( za pomoci obrázků).

Ve škole se s dětmi sejdeme ve čtvrtek 31.10., vyučování bude plné duchů a strašidel, dýně jsou vítány.

Příjemné volné dny!


čtvrtek 24. října 2013

NAROZENINOVÝ ČTVRTEK

Celý dnešní den byl slavnostní - Míša K. měl 7. narozeniny a jeho maminka upekla pro děti v naší třídě krásný a výborný školní dort. O velké přestávce to v naší třídě vypadalo jako v cukrárně, všichni měli pusy umazané od sladkého krému. Až dostanu fotky, tak je vložím do blogu. Ale také jsme se učili - opakovali a procvičovali jsme čtení i počítání a protože jsme opravdu "makali" (asi posilněni tím dortem), tak jsme dnes bez úkolů. 
Jen čtení slabik, slov a vět v Živé abc zůstává a to bude také procvičování na podzimní prázdniny.

Všichni si dnes odnesli ze třídy sáček na tělocvik - prosím, přes prázdniny vyprat a donést zpět ve čtvrtek 31.10. - někteří budou mít hned basket!

Info k zítřku (vycházka s pouštěním draků) jsem nalepila do notýsků.

Krásný den.

středa 23. října 2013

STŘEDEČNÍ ČTENÍ VĚT

Dnes jsme zažili první radost z přečtení vět, jsou zatím velmi jednoduché, ale hodně nás potěšily. Nové písmenko Ll jsme procvičili v soutěži oddělení u tabule - zatím vedou" dveře " ! V matematice jsme docvičovali číslici 3, psaní a počítání příkladů na sčítání do 3.
ÚKOLY : matematika str. 26/2 - dokončit psaní známých číslic (1, 2, 3)
                učebnice Živá abc  str. 11 - dolní polovina - čtení vět a slov. Podle vzoru ze školy si dodělat pod slabiku mističku a procvičovat čtení, dělali jsme ve škole opakovaně, většině dětí to půjde dobře, ale procvičte i doma. Kdo má učebnici odkoupenou( na obalu je nalepeno vlastní), dělá mističky pod slabiky do knížky. Ten, kdo pracuje do školní, má stránku vloženou do fólie a pracuje stejně, ale na fólii!!
                pracovní sešit Živá abc str.17/2 - do mřížky u obrázku napiš, kde slyšíš L( loď, král, les, luk,zelí, list)

V pátek zatím platí plánovaná podzimní vycházka s drakiádou, zítra nalepím info do notýsku. Máme už i jednoho odvážného tatínka, který se uvolil a půjde s námi - děkuji.

Příjemné odpoledne.

úterý 22. října 2013

ÚTERÝ S ČÁPEM LÁĎOU

Po vyvození nového písmene Ll, jsme procvičovali horní oblouky a šikmé čárky. Ve čtení se věnujeme čtení slabik s M, někdo již nepotřebuje ani pomocné obrázky a již zkoušíme čtení slov a vět z těchto slabik. V matematice čteme a počítáme příklady na sčítání do 2 a stále nacvičujeme tvar číslice 3, někoho ještě trápí, ale už se to lepší. Při prvouce jsme stále na podzimní zahradě, sklízíme ovoce a zeleninu, poznáváme stromy podle listů. Při hudební výchově jsme si zazpívali písničku Šel zahradník do zahrady.
ÚKOLY: matematika - str.24/ 3, 4, 5 - nácvik zápisu příkladů 1+1=2, str. 26/1 - psaní číslice 3 na řádce s pokladničkou(prasátkem)
               list k novému písmenku - naučit se básničku, označit v ní nové písmenko
               pracovní Živá abeceda - čtení slabik s M, komu jde, tak už bez obrázků

Na pátek(25.10.2013) plánuji na 3. a 4. vyučovací hodinu podzimní vycházku a pokud bude opravdu slibované hezké počasí, tak bychom mohli pouštět i draky. Maminky, které jsou doma a chtěly by s mladšími dětmi jít s námi, jsou vítány.(Samozřejmě mohou jít i tatínkové!)
Sraz můžeme mít u šatny, ve čtvrtek vše ještě upřesním! 

Slunečné odpoledne.

pondělí 21. října 2013

PLUSOVÉ PONDĚLÍ

Dnes jsme v matematice procvičovali příklady se znaménkem  PLUS a začali jsme nacvičovat tvar číslice 3. Při čtení jsme pilovali čtení slabik  MU, MA, MO, ME, MI (kdo potřebuje, může klidně číst podle pomocných obrázků - viz. popis v pátek 18.10.), ve psaní jsme postoupili  k šikmým čárkám, kdy jedna je dlouhá(táta) a další je kratší (kluk). V tělocvičně jsme učili poslouchat míče, některé byly zatím divoké a vyskakovaly dětem z rukou.
ÚKOLY: fialové cviky  - str. 29/ 2 označené řádky - psát tvary číslice 3
                nakopírovaný list - dvojice šikmých čárek-nepsat příliš hustě, ale ani moc neroztahovat(řídit se vzorem)
               pracovní sešit Živá abc - str.16 - jen číst všechny slabiky na této straně, jako pomoc si ke čtení otevřete učebnici Živá abc na str. 11, tam jsou ke slabikám obrázky

Prosím rodiče, kteří projevili zájem o odkup učebnic, aby posílali po dětech peníze, děkuji.

Krásné odpoledne.

pátek 18. října 2013

SLAVNOSTNÍ PÁTEK

Oslavy 150. výročí založení školy jsme dnes uzavřeli návštěvou filmového představení a prohlédnutím výstavy prací žáků školy. Film - Letadla byl vskutku napínavý a děti byly zcela ponořené do děje. Na výstavě jsme se "potápěli, létali vzduchem a projeli" - více Vám určitě budou vyprávět děti a nebo můžete stejná dobrodružství zažít, pokud navštívíte výstavu osobně - sobota 10.00 - 14.00 h. Pro dospělé oslavy pokračují ještě v sobotu večer plesem v KD Družba od 20.00 h. - zveme všechny.

Úkoly na víkend nemáme, ale jistě budete procvičovat čtení. Pokud se v Živé abecedě str. 11 pustíte do slabik MA, ME, MI, MO, MU, tak si zde dovolím trochu popsat postup, kterým pracujeme ve škole. Slabiky vyslovujeme najednou a zatím ve spojitosti s názorným obrázkem. Příklad: obrázek-miska-děti si v hlavě či šeptem obrázek "přečtou" a hlasitě vysloví jen jeho 1. slabiku=MI, obdobně se postupuje i u dalších obrázků-malina, muchomůrka(pozor ne mochomůrka!), meloun, motýl. Když si děti zažijí spojení slabiky s obrázkem, tak můžete obrázky zakrývat.

Vzkaz pro maminku Míši K. - svetr  je na světě!, našel se v družině na koberci!

Všem příjemný a snad i slunečný víkend!
 

středa 16. října 2013

DIVADELNÍ STŘEDA

Dnešek zahájil oslavy výročí naší školy a my jsme šli do divadla na představení, které nacvičili starší kamarádi. Podle reakce dětí i mého názoru se divadlo velmi povedlo. Více nebudu prozrazovat, protože řada z Vás představení dnes večer uvidí.
Přeji Vám mnoho pěkných zážitků!

Úkoly nejsou a na pátek připomínám včasný příchod do školy, protože v 7.40 budeme odcházet do kina a potom na výstavu prací žáků školy. Tím se oslavy "narozenin školy"pro děti uzavřou.

Zítra budou děti mít celý den kolegyni Růžičkovou, já jedu na školení.

úterý 15. října 2013

ÚTERÝ NA ZAHRADĚ A V SADU

Dnešní hodina prvouky pokračovala povídáním o podzimu, byli jsme v sadu a na zahradě. Třídili jsme nářadí, které tam potřebují zahradníci a také jsme rozlišovali ovoce od zeleniny. V matematice stále píšeme číslici 2 - už začínají být pěkné a v češtině pracujeme s písmenkem Mm, při psaní nás "trápí" kopečky s dolní kličkou, ty nám zatím jdou tak napůl.
Domácí úkoly: matematika str. 23/ cv.1 - psaní číslice 2 v řádce u dortu, cvičení 3 - 1.a 2. řádek
                         pracovní Živá abc str. 15 / 3 - jen druhý řádek (počet slabik - tečky, počáteční písmenko)
                         prvouka ( úkol je až na příští úterý) - vybarvi nářadí, které potřebuje zahradník v sadu a na zahradě

Připomínám - zítra jdeme do divadla, odcházet ze šatny budeme v 8.30, prosím, aby všechny děti, které jdou až na 2. vyučovací hodinu, byly ve škole včas ( vyzvednu si je v družině nebo přímo v šatně).

V pátek nás čeká kino, které začne už v 8.00 h., odcházet budeme tedy již v 7.40 ze šatny, opět přiveďte děti ráno včas, abychom mohli odejít podle plánu. Po kinu se půjdeme do třídy nasvačit a potom navštívíme výstavu k výročí naší školy, která bude na hlavní budově. Tato výstava je přístupná též veřejnosti v sobotu od 10.00 do 14.00 h.
Do školy si děti v pátek přinesou: svačinu, pití, penál, notýsek, kartičku na oběd a veselou náladu. Učit se vlastně nebudeme, ale budeme si hodně povídat a kreslit, tak nemusí mít aktovky. Škola bude do 11.45h. jako běžně.
 Děkuji všem rodičům za spolupráci!

pondělí 14. října 2013

PONDĚLÍ S MLSNOU MELINDOU

Mlsná koza Melinda zahájila svojí pohádkou nový týden. Naučili jsme se podle ní psát nové písmenko - Mm. V matematice jsme procvičovali geometrické tvary - třídili jsme je a sestavovali jsme z nich různé obrázky. Jako velmi nepraktické se ukázalo, mít vystřihané tvary zandané v deskách u písmenek. Nejdou vyndavat nebo se vysypávají. Prosím, dejte tvary  do obálky ( pro Tomáše !). Při psaní jsme procvičovali tvar číslice 2 a kopečky s dolní kličkou. Tělocvik byl plný koulení a kutálení, nacvičovali jsme kotoul vpřed. Myslím, že nám půjdou poměrně dobře.
Domácí úkoly: z minulého týdne je úkol na prvouku - většina dětí již dnes odevzdala( jen, prosím, dbejte při vybarvování na pečlivost, někde je to více začmárávání, děkuji)
                      fialové cviky - str.30/ tvary číslice 2 - dokončit
                      list k novému písmenku Mm - naučit se básničku a označit v ní barevně nové písmeno
                      nakopírovaný list (z jedné strany jsou číslice 2) str.17 - procvičovat obtahováním předtištěného cviku kopečky s dolní kličkou( vždy 3 a mezera), pak též do volné linky vyzkoušet samostatně

Informace pro rodiče Terezky K. a Davídka K.: ve středu 16.10. jdeme do divadla, ze školy budeme odcházet v 8.30 h., Vaše děti bývají ráno v družině( tam si děti vyzvednu), ale pokud byste právě ve středu děti vedli do školy až na 2. vyuč. hodinu, tak Vás prosím, ať jsou u šatny už v 8.30. Připojí se ke třídě a půjdeme do divadla. Děkuji.

Pro všechny rodiče- byla bych všem velmi vděčná pokud byste svým dětem koupili učebnice Živá abeceda( 50 Kč) nebo alespoň Slabikář( 119 Kč), velmi by nám to usnadnilo nácvik čtení. Děkuji za pochopení a spolupráci.

Zpěváčci POZOR - ve středu 16.10. není kroužek sborového zpěvu(paní učitelka doprovází děti ve školním div. představení). Zítra ještě nalepím do notýsků.


pátek 11. října 2013

PÁTEK PLNÝ DRÁČKŮ

Po zopakování a procvičení čtení probraných krátkých /dlouhých písmen a nacvičováni psaní horních kliček a číslice 2, jsme se vrhli na povídání o podzimu - zvířátka, oblékání a hry dětí. Hlavním úkolem však bylo rozstřihání popleteného obrázku papírového dráčka, následně jeho správné poskládání, nalepení a vybarvení. Na úplný závěr jsme všechny krásné dráčky vystavili na chodbu, abyste se na ně mohli i vy podívat. Určitě to v pondělí udělejte, protože jsou opravdu povedení.
Úkoly na víkend nejsou, ale určitě s dětmi procvičujte čtení,
na úterní hodinu prvouky mají děti vybarvit podzimní oblečení v pracovní učebnici prvouky.
Rodičům s dovolením připomínám pomoc při rozstřihání geometrických tvarů - na pondělí.

Příští týden nás čekají oslavy výročí školy - divadlo, výstava a školní ples, proto bude týden trochu neklidný. Pokud nastanou nějaké změny v rozvrhu, podám info prostřednictvím notýsku a blogu.

Příjemný víkend.

čtvrtek 10. října 2013

ČTVRTEČNÍ KLIČKOVÁNÍ

Dnes jsme procvičovali učivo, které jsme se dosud naučili. Čtení velkých/ malých - krátkých/ dlouhých písmen, psaní horní kličky (vlaštovky).Jen v matematice jsme si hráli s novým učivem - geometrické tvary(kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník), hledali jsme je na obrázcích i ve věcech kolem sebe. Při výtvarné výchově děti modelovaly houby.
Domácí úkoly: uvolňovací cviky str.15/3. a 4.řádek(skupinky 3 kliček), dobré je si vždy obtáhnout předtištěný vzor,
                         učebnice Živá abc str.8 číst krátká i dlouhá písmena
                         pracovní sešit Živá abc str.14 / 1,2 číst
Pro rodiče střihací úkol 1) dlouhá písmenka + označit, dát do desek
                                      2) geometrické tvary - do obálky na pondělí

 Hezký den a děkuji.

středa 9. října 2013

DLOUHÁ STŘEDA

Dnešní vyučování nebylo delší než obvykle, ale v českém jazyce jsme se učili číst dlouhé samohlásky - áéíóůú. Při psaní nacvičujeme opakovaně horní kličky(vypadají jako vlaštovka na drátě). Také jsme pracovali samostatně - počet slabik a počáteční písmenko slova, výsledky najdete v notýsku. V matematice pokračuje procvičování tvarů číslice 1, někteří stále trochu bojují. Říkali jsme na 1 básničky k písmenku(iI), někdo potřebuje trochu docvičit.

 Domácí úkoly - matematika str.19/2 (dbát na pěkné tvary), str. 21/3 (číselné osy)
                          učebnice Živá abc str. 8 - číst krátké i dlouhé hlásky(pozor na výslovnost)
                          nakopírovaný list ( na jedné straně byly 1) - procvičovat horní kličku (opakovaně obtahovat předtištěný vzor a potom samostatně pokračovat, klidně cvičte i na jiný papír, nedělat velké hlavy a linka po obloučku vede dolu rovně na bříško dítěte, říkali jsme si, že jsou to vlaštovky na drátě)

Klidné odpoledne
                 

úterý 8. října 2013

ÚTERÝ S PTÁČKY

V půlené hodině matematiky jsme na naší "šikovné" interaktivní tabuli procvičovali učivo o porovnávání počtu, četli jsme zápisy se znaménky  větší/menší než, rovná se. Pověděli jsme si, jak se nám povedlo domácí psaní jedniček a procvičovali jsme je na tabuli. Ve společné hodině češtiny jsme si zopakovali básničku k písmenku Ii, kdo bude zítra odvážný, může nám ji říci sám na 1 do notýsku. Čtení všech známých písmen téměř všem dětem jde poměrně dobře, jen u několika opravujeme popletená písmena. Psát jsme, jen cvičně na tabuli, začali horní kličku, která nám připomíná vlaštovičku a tím začalo velké povídání o ptáčcích na podzim. Prohlíželi jsme si barevné fotky ptáčků a přemýšleli jsme o tom, proč někteří z nich na podzim odlétají a jiní jsou u nás i v zimě. V hudební výchově jsme rozlišovali, co je tiché a co hlasité a zpívali jsme ukolébavky.
Domácí úkoly: učebnice Živá  abc str.7/ dole procvičit čtení řady písmenek
                         matematika str. 19/ cvičení 2 - 1. a 2. řádek číslic 1, str. 21/1 porovnávání (doplnit správný znak)
                         prvouka _na pátek!! - na nakopírovaném lístku vybarvi ty ptáčky, kteří jsou u nás i v zimě( holub a kohout)

pondělí 7. října 2013

JEDNIČKOVÉ PONDĚLÍ

Dnes jsme nově začali psát tvar číslice 1, procvičovali jsme tvary známých písmen - psali jsme je na tabulky a dokončili jsme psaní klubíček. Druhou novinkou dneška bylo vyvození nového písmene - Ii. A v pořadí třetí novou věcí byla číselná osa v matematice, děti vám vše jistě rády předvedou při plnění domácích úkolů.
Domácí   úkoly:Matematika  - vložený list k nácviku číslice 1, pak pracovní sešit str. 19/ řádka "u dortu" - psaní číslice 1(na str. 18/5 uvidíte úspěch ve školní sam. práci). Pracovní list k novému písmenku - naučit básničku, vyhledat a označit v ní nové písmenko, zkusit psát Ii do řádek vedle básničky.Nové písmenko rozstřihat a označené dát do desek.

Slunečné pondělní odpoledne.

pátek 4. října 2013

PERNÍKOVÝ PÁTEK

Perníková chaloupka procházela celým dnešním dnem, četli a vybarvovali jsme perníčky podle písmenek, porovnávali jsme, kdo má více, méně a začali jsme nově i znaménko stejně. To nám šlo psát poměrně snadno, protože jsme si už nacvičili polínka. Na úplný závěr pátku jsem dětem četla pohádku O perníkové chaloupce a děti ji pak zase vyprávěly ostatním. Někteří jsou opravdu šikovní vypravěči.
                Na závěr doplňuji jednu informaci, kterou jsem vám neřekla na třídním setkání - od příštího týdne uděláme drobnou změnu v rozvrhu:
       ve čtvrtek bude místo prvouky matematika a následně v pátek bude prvouka místo matematiky.
 Dětem toto ještě zapíši i do notýsků.

Klidný víkend.

čtvrtek 3. října 2013

VÁNOČNÍ FOCENÍ V ŘÍJNU

Do dnešního dne vneslo trochu zmatku vánoční focení. Všechny děti zvládly  krásné úsměvy, fotky budou jistě moc povedené. Po uklidnění jsme procvičili klubíčka, zobáčky, slabiky, písmenka. V matematice jsme psali samostatný úkol, zítra si zapíšeme jedničky do notýsků. Úspěchy ve vypracování samostatného úkolu z češtiny najdete v pracovním sešitě Živá abc již dnes, při dělání dom. úkolu.
Domácí úkoly: uvolňovací cviky - str. 12/3. a 4. řádek(Kutálí se klubko nití, honem děti,kdo ho chytí), pracovní sešit Živá abc - str.11/3-3. řádek(rozdělit na slabiky, zapsat počáteční písmeno)
Všem rodičům děkuji za účast na včerejším třídním setkání.
Krásný slunečný den.

středa 2. října 2013

STŘEDEČNÍ CVIČENÍ

První říjnový tělocvik jsme lezli po žebřinách, nacvičovali jsme správné držení s palečkem dolů. V češtině jsme si zarecitovali básničku k písmenku U a jsou za ní 1 v notýscích, vyzkoušeli jsme si také "diktát" písmenek, kdy děti skládaly písmenka v diktovaném pořadí. Zvládaly to vcelku dobře. Matematika je teď samý "zobáček"(větší - menší než), předvádíme je pomocí rukou, prstíků a také je už píšeme.
Domácí úkol je v matematice na str.17/1 - dokončit zobáčky a cvičení 4 - kreslení korálků podle čísla a porovnání počtu korálků( udělat dvojici-čáru a zapsat správný zobáček). Jinak jako každý den přečíst známá malá i velká písmenka  v učebnici Živá abc na stránce s písmenem Uu dole.

Na shledanou odpoledne na schůzce.