pátek 30. května 2014

PÁTEČNÍ SLAVENÍ

Celé dnešní dopoledne jsme věnovali oslavám Dne dětí. Nejprve jsme splnili soutěžní úkoly, které pro děti připravili kamarádi z 9. tříd. Celá soutěž se jmenovala Odysseova cesta a na děti, rozdělené do lodních posádek o 3 námořnících, čekaly úkoly od Medúz, kyklopa, obra lidožrouta, kouzelnice, Sirén a dalších bájných postav. Po zvládnutí všech nástrah, dostal každý odměnu. Cestou zpět do školy jsme spěchali, protože jsme se těšili do tepla. Nasvačili jsme se a pak vypukla třídní oslava - šampíčko (za které děkujeme pozorným rodičům) teklo proudem, zajedli jsme ho několika sladkostmi a spokojeně jsme shlédli krásnou pohádku. Nakonec jsem dětem dala pohádkové pexeso, aby oslava mohla pokračovat doma soutěžemi s rodiči. Podle reakce dětí jsme si dnešní slavnostní den opravdu užili!!

Krásný slavnostní víkend.
čtvrtek 29. května 2014

ČTVRTEČNÍ BRUSLENÍ

Ano, dnes jsme jezdili na bruslích, ale jen při čtení ze slabikáře - Sešup. Při psaní jsme poznávali roční doby, psali jsme jejich názvy a také jsme psali nově písmenko řŘ. V další hodině češtiny jsme společně prošli včerejší práci s textem - Bětuška vypravuje, znovu jsme přečetli a splnili jednotlivé úkoly. Známky jsem nepsala do notýsků a ani do své klasifikace, protože si obdobný úkol napíšeme znovu, aby měli pěknou práci snad již všichni. (Nyní měla vzorně  téměř polovina třídy a hodně dětí mělo jen menší chyby.) V matematice procvičujeme pamětné i písemné + - do 20, zkoušíme i krátké řetězy,  psali jsme 2. část cvičení, které začali doma. Došli jsme až na stránku s bludištěm tulipánů.
Zítra se neučíme, ale oslavujeme Den dětí v tělocvičně na Vodojemu. Děti přijdou ve vhodném oblečení, boty do tělocvičny si vezmeme ze třídy. Do batůžku vzít penál, notýsek a  věci podle lístečku v notýsku. Po 10. hodině budeme pokračovat v oslavě ve třídě - dětské šampíčko, sladkosti, dárky a film.
Už se všichni těšíme!!

Krásné dny.

středa 28. května 2014

STŘEDA S PÍSMENKEM Žž

Při psaní jsme dnes pokročili zase o jedno písmenko, protože bylo jednoduché, tak jsme zvládli velký i malý tvar, četli jsme si básničky za slabikáře str. 111, děti si samostatně četly krátké vyprávění a pak k němu plnily úkoly - známky zítra. V matematice jsme na číselných osách znázorňovali příklady na sčítání s výsledkem 20 a znovu jsme procvičovali dvojice příkladů, které dětem usnadňují počítaní nad 10 ( 2+3,12+3). Při tělocviku jsme hráli již podle pravidel oblíbenou vybíjenou, problém je, že mnoho dětí se stále bojí chytat míč. Zakupte, prosím, ke Dni dětí domů obyčejný míč.
Do notýsku jsem zapsala hodnocení z malého matematického opakování a z pamětného + - do 10.

Předběžně vám připomínám: 5.6.2014 je informační odpoledne od 14.30 do 17.00 h., každý se můžete za mnou zastavit v době, která vám vyhovuje. Těším se na shledání.

ÚKOLY : do malého M  sešitu  opsat a vypočítat podle VM str. 61/6 1. a 2. sloupeček, do VM nepočítejte, děkuji.
                 P str.16 - jeden dolní řádek
                 číst

Hezký, i když deštivý, den.

úterý 27. května 2014

POŠTOVNÍ ÚTERÝ

Při prvouce jsme se začali věnovat psaní adresy, aby měla všechny náležitosti a pokud možno, aby děti znali zpaměti svoji adresu. Připravili jsme si dopis a doma k němu za pomoci rodičů dopíší adresu někoho z rodiny či kamarádů, podle toho komu děti chtějí psát. V matematice byla mini prověrka probraného počítání do 20 a také pamětného počítání do 10. Při psaní jsme pokračovali s tvarem B a procvičili jsme opis i přepis podle písanky. Při zpěvu jsme zpívali písničku o vdolku a také jsme si přečetli pohádku O koblížkovi.

ÚKOLY:  VM str. 61/2
                číst S str.110
                na čtvrtek doplnit adresu na dopis do prvouky. Děkuji rodičům za spolupráci.

V pátek nás čeká oslava Dne dětí - spolužáci z 9. tříd připravují zábavné soutěže v tělocvičně na Vodojemu a pokud dětem dáte penízky, tak vyrazíme i na malou zmrzlinku. Celý školní den si krásně užijeme. Děkuji Vám za ně.

Hezký den.


pondělí 26. května 2014

PONDĚLNÍ PSANÍ B

Při psaní jsme začali psát další velké písmeno - B, trénovali jsme i opis a přepis do písanky. Čteme nová měkká písmenka ď, ť, ň - pozor na správnou výslovnost!! Prosím o spolupráci při domácím čtení - opravovat!! V matematice počítáme příklady na + - do 20 a znovu se vracíme k počítání do 10, protože to je základ pro počítání další. Několik žáků stále s počítáním do 10 váhá  - POZOR zítra budeme příklady na + - do 10 počítat na známky.

ÚKOLY: VM 64/1
               CP str. 25 - 4 tvary B - pastelkou
              sešit Č - podle slabikáře str. 107,108 opsat 2 řádky (dole na uvedených str.)
               budeme na prvouku potřebovat adresu bydliště žáků - čeká nás psaní adresy

Krásný den.

pátek 23. května 2014

DIVADELNÍ PÁTEK

Dnes jsme viděli velmi pěkné divadelní představení podle díla Jiřího Trnky - Zahrada, ve škole jsme začali malovat o divadle obrázek, ale většina dětí jej nedokončila, tak si nesou papír domů na dokreslení. Poslední hodinu jsme věnovali prvouce - povídali jsme si o obrázcích, které děti namalovaly za úkol na téma - Čím budu a také o tom, jak trávíme svůj volný čas ( na gauči u televize/ počítače, hraním, spánkem, běháním venku).
ÚKOLY: číst texty se skupinami bě, pě, vě, mě
               na úterní prvouku - přinést na lístečku napsané své jméno, příjmení, ulici a číslo domu, město - budeme ve škole pracovat s adresou.

Dne 3.6.2014 proběhne ve škole prodej běžných sešitů na psaní a matematiku, sada obsahuje i notýsek a vždy je cenově výhodná. Pro nás - budoucí druháčky - je za 28,-Kč. Nevybírám předem, ale děti si samostatně koupí ten den sadu ve škole (proto doporučuji mít částku přesně!)

Krásný víkend.

čtvrtek 22. května 2014

ČTVRTEČNÍ PSANÍ PÍSMENKA B

Při psaní jsme znovu opakovali psaní známých velkých písmen a nově jsme psali malé b, které jde dětem velmi dobře, protože je složené ze známých tahů. V matematice pokračujeme v počítání v řadě nad 15 do 20. Četli jsme další texty se skupinami bě, pě, vě. mě.

ÚKOLY: P str.11
               S 107, 108 - říkanka Vrátka(zpaměti)
               VM  str. 59/3, 6
 Připomínám - zítra je divadlo!

Hezký den.

středa 21. května 2014

STŘEDA S PÍSMENKEM VELKÝM E

Při psaní jsme začali cvičit tvar velkého E, než se pustíte do psaní úkolu, vyzkoušejte několik tvarů na papír. Dbejte, prosím, aby nebylo písmenko zakloněné, aby klička směřovala pěkně rovně vpřed a aby nedosahovala do výšky  malého písmene. V matematice jsme začali počítat v řadě do 20 a u několika dětí jsem zjistila, že stále neumí svižně ukázat počet prstů do 10 - přepočítávají po jednom třeba do 5. Dohodli jsme se, že sčítání a odčítání do 10 musíme umět, jako když bičem práská - svižně. Budeme ještě více cvičit ve škole, ale někdo potřebuje i cvičit doma!! Četli jsme text se skupinami bě, pě, vě, mě - chválím je.

ÚKOLY: P str.11( nejprve zopakuj tvar na papír)
               VM str. 58/ 3, 4   a   procvičuj +- do 10
               S str. 106

Hezký den.

úterý 20. května 2014

ÚTERNÍ FOCENÍ

Focení třídy a případně jednotlivců nebo skupinek se neobešlo bez chaosu. Některé děti tedy nevyčerpaly počet povolených , a u některých i zaplacených, skupinek. Prosím rodiče o shovívavost a až dostaneme fotky, tak budu někomu již vybrané peníze vracet. Děkuji za pochopení! Počasí nám bylo nakloněno, tak myslím, že budou fotky pěkné.
Ve čtení jsme pokročili ke skupinkám bě /bje/, pě/pje/ , vě/ vje/, mě/mňe/  - v závorce je výslovnost. Prosím, opravujte doma případnou chybnou výslovnost, aby si to děti nezafixovaly. V prvouce i v matematice jsme opakovali - známky zítra.

ÚKOLY:  Matematika fólie - sloupeček 49
                S str. 67 - skupiny bě, pě, vě, mě
               prvouka - namaluj, čím chceš být - str. 48 - je až na úterý


Slunečný den.

pondělí 19. května 2014

PONDĚLNÍ PSANÍ VELKÉHO D

Při psaní jsme se pustili do velkého D a pro některé děti to bylo opravdu motání - POZOR  - tvar píšeme vždy od šikmé čáry dolů !!!, opravujte, prosím, i doma! Četli jsme opakovaně článek o kuřátku. V matematice jsme hodně opakovali  - zítra nás čeká prověrka, také jsme hledali ve stavebnici tvary - krychle, kvádru a válce. Při tělocviku jsme nacvičovali rychlý běh a různé starty - polovysoký a nízký.

ÚKOLY : VM str. 57/1,2
                P str.10
                S str. 104, 105
           Zítra opakování z matematiky a malé ještě z prvouky - některým se to minulé nepovedlo!

Doplňující informace k focení, které je zítra - pokud si chcete nechat vyfotit vaše dítě samostatně, udělá fotograf 3 kusy fotek!! Potvrďte zájem o 3 samostatné fotky do notýsku!!! Děkuji.
Pokud se budou fotit děti dvě, udělá fotky 2 a podobně u 3 dětí (3 fotky), ...

Krásný slunečný den.

pátek 16. května 2014

PÁTEK S PSANÍM Č č

Dnes nám ve třídě chybělo 8 kamarádů - neštovice a 5. dětská nemoc, proto jsme hlavně opakovali. Při psaní jsme se  přeci jen vrhli na nové písmenko č, protože to i marodi doma snadno zvládnou. V prvouce jsme zopakovali důležitá telefonní čísla - hasiči, záchranka, policie a povídali jsme si dál o práci dospělých(učebnice -Na stavbě - řemesla) a dále jsme nakupovali v různých typech obchodů. V poslední hodině jsme pracovali ve dvojicích s encyklopedií o zvířatech - zjišťovali jsme nové informace o domácích zvířatech, která známe z prvouky.

ÚKOLY:  číst str.66 - di-ti-ni, dě-tě-ně a str. 104Kuřátko
                prvouka - na úterý - str. Na stavbě (dole), opakovat budeme ještě znovo psát melou prověrku - někteří si potřebují zlepšit výsledky z té minulé

Pro marody:  VM hotová str. 53 (jen úkol se stopami bot nemáme!)
                     P - č Č

Krásný víkend a marodům přeji rychlé uzdravení, protože v příštím týdnu nás čeká focení a divadlo!

čtvrtek 15. května 2014

ČTVRTEČNÍ ČTENÍ SKUPIN DĚ-TĚ-NĚ

Při čtení jsme se pustili do skupin dě-tě-ně, většina dětí čte dobře. Jen u několika žáků je potřeba i doma opravovat správnou - měkkou výslovnost, děkuji za spolupráci. Psali jsme znovu malé c a pustili jsme se již i do tvaru velkého. V matematice jsme počítali na známky(příklady, které nyní stále procvičujeme) - nepsala jsem do notýsků, protože je uvidíte při plnění domácího úkolu do VM. Již dnes jsem děti upozornila na prověrku, která bude příští týden v úterý - nic nového v ní nebude, jen to, co stále děláme.
Pokud jste dětem zatím nevyplnili  v notýsku lísteček ohledně focení, učiňte tak nejdéle do pondělí. Ráda bych se vyhnula případným nejasnostem při focení, děkuji.

Informace pro rodiče dětí, které navštěvují kroužek angličtiny s paní uč. Hlomovou - tento kroužek již do konce školního roku nebude. Děkujeme za pochopení!

ÚKOLY: VM 53/3 (dokonči cvičení)
                P str.7
                Slabikář str. 66 - skupina dě, tě, ně

Krásný den.

středa 14. května 2014

STŘEDA S PÍSMENKEM c

Dnes jsme psaní věnovali opakování tvarů velkých písmen, psaní diktátu 3 vět a nácviku nového písmene - malého c. Při čtení jsme zopakovali čtení skupin di,ti,ni - děti si vedly dobře - mají pěkné známky v notýsku. Známky z opakování prvouky jsem do notýsků nepsala, ale poslala jsem práci domů. První červená známka nahoře je za první stránku práce a druhá - za stranu druhou. V matematice stále počítáme příklady na +- do 20.
Ve třídě se dnes u několika dětí objevilo zčervenání tvářiček a vyrážka na nich - průvodní znak 5. dětské nemoci. Rodiče si je odvedli z vyučování domů. Buďte, prosím, ohleduplní k ostatním dětem a rodičům a při pochybách raději kontaktujte svého pediatra. Děkuji za všechny.
V notýsku je vložen lístek s informacemi ze školní jídelny - nový způsob objednávání a omlouvání obědů. Při nejasnostech se zastavte v kanceláři jídelny.
Dále je nalepen lístek s informacemi o akcích :
20.5.2014 - focení tříd, cena třídní fotky - 30,- Kč, možno udělat i skupinku - 15,-. Prosím, uveďte, kolik skupinových fotek si může vaše dítě nechat udělat - zapište do notýsku. Děkuji!
23.5.2014 - divadlo, cena 40,-( Jiří Trnka - Zahrada)

ÚKOLY: PL - psaní "kaktus"(jen horní část stránky - někdo má hotovo ze školy)
               S - číst 102,103

Hezký den.

úterý 13. května 2014

KNIHOVNICKÉ ÚTERÝ

Dnešní den jsme z velké části prožili v klatovské knihovně, paní knihovnice Jiřinová seznámila žáky s postupem vypůjčování knih i přihlášení se za člena knihovny. Beseda byla velmi pěkná. Ve školních hodinách jsme napsali opakování z prvouky, zopakovali jsme si čtení skupin di-ti-ni, psaní tvarů velkých písmen a v matematice jsme opět sčítali a odčítali do 20.

ÚKOLY: VM podle str. 52/3 opsat a vypočítat do malého sešitu na matematiku - omlouvám se, ale některé děti sešit nemají - napíší úkol na papír
               P  str.5
               S str.102
Hezký den.

Přikládám fotky z knihovny:

pondělí 12. května 2014

DEŠTIVÉ PONDĚLÍ S DI - TI - NI

Dnešní čtení jsme věnovali nácviku čtení skupin di-ti-ni. Při psaní jsme začali cvičit psací tvar velkého L a do písanky jsme na známky psali přepis vět. V matematice jsme procvičovali + - nad 10, jen několik žáků počítalo na fólii velmi pomalu a s chybami. 

ÚKOLY: VM str.52-1
                P - str.4(2 věty psacím písmem)
                S str. 66 - sloupce se skupinami di, ti, ni

Zítra při prvouce bude prověrka, kterou jsem hlásila již minulý týden!

Hezké odpoledne.

pátek 9. května 2014

PÁTEK S KAMARÁDY

V první vyučovací hodině jsme dotáhli učení, které jsme měli na tento zkrácený týden naplánované. Větší část dnešního vyučování byla věnována kapitolce ze Slabikáře dětských práv o chování mezi dětmi. Po přečtení textu k tomuto tématu jsme si o příběhu Tomáše povídali, vysvětlovali jsme si jaké je správné chování mezi kamarády, jak si mají pomáhat a jak se zachovat, pokud se k nim někdo chová tak, že se jim to nelíbí - ubližuje jim. Jistě vám doma děti přečtený příběh převypráví. Také jsme k příběhu namalovali obrázek.
Děti si odnesly domů krásně vyzdobené hrnečky, které pro své maminky vyrobily v Domu dětí a přáníčka, která vyrobily s paní učitelkou Růžičkovou.
Upozorňuji na to, že hrnečky není možno umývat v myčce - barva by se smyla!!!, mýt tedy pouze ručně!!

ÚKOLY: na pondělí jsou úkoly zadané již ve středu
Děti jsem upozornila na prověrku z prvouky, která nás čeká v úterý(hodiny, rok a roční doby - měsíce, hlasy zvířat a zvířecí rodiny) - proto jsem dětem nechala domů učebnici Prvouky.
              
Pro marody - v písance jsme dopsali stránku s písmenkem T, v matematice jsme ústně procvičovali nové příklady typu 12+6(počítáme jako 2+6+10) a 16-4 (jako 6-4+10)

Krásný den i víkend, všem maminkám přeji příjemnou oslavu Dne matek.

středa 7. května 2014

STŘEDEČNÍ VYBÍJENÁ

Při psaní jsme vyzkoušeli opět přepisovat věty podle vzoru a také jsme poznali nové písmenko T.  Ze čtení mají děti známku v notýsku a znovu jsem otázkami zjišťovala, jak děti rozumí tomu, co si přečtou. V pátek zapíšeme známky do notýsků. Při tělocviku jsme si nově vyzkoušeli vybíjenou, zatím to byl  trochu zmatek, ale všem se nová hra líbila. V matematice pokračujeme v počítání nad 10.

UPOZORŇUJI, že zítra je státní svátek - škola není, ale v pátek 9.5.2014 je škola normálně podle rozvrhu!!!


ÚKOLY:  všechny jsou na pondělí
fólie s příklady - sloupeček 43,47 ( Prosím, vygumujte před začátkem počítání staré výsledky, aby se to dětem nepletlo, děkuji!)
P str.3
S str.100

 Krásný dnešek i sváteční zítřek.

úterý 6. května 2014

ÚTERÝ S PÍSMENKEM P

Dnes jsme při psaní dokončili práci s písmenkem U a vysvětlili jsme si psaní nového písmene P, cvičili jsme na tabulky, do cvičné písanky a začali jsme i do písanky č.3. V matematice jsme opakovali známé příklady na + i - (některým jsem stačila zapsat i do notýsků, ostatním zapíši zítra a vyzkoušeli jsme si nový typ příkladů 12+2 (kdy vycházíme ze známého příkladu 2+2). Prvouku jsme věnovali nové kapitolce o práci rodičů.
ÚKOLY: VM 49 - 1,2 (dokončit podle vzoru)
               S - číst 99
               P str. 2 ( 2 označené řádky)
              na úterý 13.5. Prvouka str.45

Hezký den.

pondělí 5. května 2014

PONDĚLÍ S PÍSMENKEM Ch

Při psaní jsme otevřeli novou písanku a nacvičovali jsme písmeno U, při čtení jsme zopakovali text s písmenkem Ff a také jsme si zahráli scénku o telefonování, v následující hodině jsme si z pohádky vyvodili nové písmenko Ch ch. V matematice pokračujeme v počítání přes 10 - slovní úlohy, pyramidy a k nim tvoření 4 příkladů. Při tělocviku jsme soutěžili s míči na košíkovou, protože několik žáků jde zítra na Jarní turnaj v košíkové - lístečky s informacemi mají nalepené v notýsku. Pozor u žáků, kteří mají normálně v úterý až od 2. vyučovací hodiny, protože sraz závodníků je již v 8.15 v šatně !!! 

ÚKOLY: VM 48-2 (dokončit podle vzoru ze školy - utvořit z čísel v pyramidě 2 příklady na + a 2 na -)
               P str. 1(opis slova  a věty )
               S str. 64 slova s písmenem Ch

Na zítřejší prvouku mají děti zjistit, co konkrétního rodiče v práci dělají.

Hezký den.