pátek 29. listopadu 2013

POSLEDNÍ LISTOPADOVÝ PÁTEK

Poslední den v týdnu i v listopadu byl procvičovací - četli jsme hlášení v televizích, psali jsme dále písmenko i-í, při prvouce jsme zpívali zimní písničky a také vzpomínali na to, co vše veselé nás v zimě čeká.
ÚKOLY NA VÍKEND - číst a číst, protože se blíží Slabikář
                                    Připravit si přízdoby do gelových svíček!!
Vzkaz pro marody - matematika do str. 46, Živá abc - před písmenko "y", malá písanka str.2( písmenko i)

Krásný první adventní víkend, děti slibovaly, že budou pomáhat s úklidem i pečením!!

čtvrtek 28. listopadu 2013

ČTVRTEK S PSACÍM i

Dnes jsme začali psát malé psací i - í, ukázalo se, že je tvarově lehčí než-li předchozí e. Zvládli jsme ve škole vše ve fialových cvicích, tak nám to šlo. Při čtení jsme si hráli na televizní hlasatele a četli jsme předepsané věty, některé byly i popletené a děti na to přišly. Odčítání v matematice jsme dnes procvičovali hlavně názorně  s pomocí bonbonů, tak to lépe chápali.

ÚKOLY: číst, to platí každý den
                psaní - nakopírovaný cvičný list s písmenkem i-í, psát tužkou
                prvouka( z úterý) - vybarvit obrázek domu, hodně dětí již odevzdalo
                Matematika - tvořit příklady na odčítání ke znázornění(vysypané peníze a některé jsme utratili, kolik nám zůstalo?)

Omlouvám se, že jsem psala až později, byla jsem u lékaře, díky za pochopení a pěkný večer.

středa 27. listopadu 2013

STŘEDA S MÍNUSEM

Novinkou dnešního dne bylo znaménko mínus a příklady na odčítání, odkrajovali jsme, ukusovali a rozdávali jsme. Prostě jsme dávali z celku pryč. Při čtení jsem rozdala známky a ve psaní jsme docvičovali psací eé. Při tělocviku jsme si hráli na adventní věnce a dělali jsme svíčky(stoj na lopatkách) - některé by asi moc nehořely.

ÚKOLY: trvá stále čtení
               cvičná malá písanka  - 1 řádka psacích tvarů e é - střídat, není předepsán vzor, ale mohou si obtáhnout ten nahoře, psát tužkou č. 2
               matematika - str. 45/2 , tvoř příklady na odčítání (se znaménkem mínus)

V notýsku naleznete akce na prosinec, jen dodatek k besídce - vzhledem k tomu, že mají ve stejném termínu besídku i ostatní prvňáci, tak nezvládnu uvařit ve škole rodičům kávu nebo čaj. Tyto teplé nápoje si tedy , prosím, doneste s sebou např. z pekařství na Plánické ul., dětem vezměte nějaké pitíčko, abychom si mohli společně alespoň chvilku příjemně posedět nad nějakou vánoční dobrotou. Děkuji.

Hezký zbytek dne.
     

úterý 26. listopadu 2013

ÚTERÝ V DIVADLE

Hlavní akcí dneška byla návštěva divadla - pořad s písničkami k adventnímu času se dětem velmi líbil.
Ve škole jsme si ještě o adventu povídali a poslední hodina - prvouka, byla věnována dokončení kapitoly Domov, rodina.

ÚKOLY: číst a číst  - zítra zkouším, dbejte na bezchybnost, zvyšujeme plynulost a svižnost
               nová písanka - dokončí řádky - vlaštovka a dolíček a napíší 1 řádek malého psacího e, než začnete psát, podívejte se do nácvičné písanky na chyby, které jsem opravila!!  PROSÍM!! negumujte a před psaním vždy ořežte tužku, děkuji!
              prvouka - na pátek - vybarvi obrázek domu str. 13

Připomínám, že v příštím týdnu jdeme tvořit gelovou svíčku - cena 50,- Kč.

Pěkný zasněžený zbytek dne.

pondělí 25. listopadu 2013

POSLEDNÍ LISTOPADOVÉ PONDĚLÍ

Matematika byla opakovací, všichni měli samostatné počítání za 1, nově jsme se učili tvořit oba příklady na sčítání 3+2=/2+3=. Ve čtení jsme opakovali slova a věty s MLSPT. Nacvičujeme již také plynulost a svižnost! Ve středu budu zkoušet dále. Při psaní jsme vzali nový cvičný sešit na psaní ( v Plzni jsem koupila sešity se širokou linkou a jednou pomocnou liniaturou, cena 5,-, je lepší než ten, který mi nabízeli v KT, ten necháme na matematiku) a začali jsme psát malé psací e é.
ÚKOLY: malý cvičný sešit ČJ - psát tužkou č. 2 podle předepsání e,é(písmenko má rovná záda šikmo zprava - doleva!)
               učebnicě Živá abc str. 21, plus opakovat vše známé - zvyšovat plynulost
               matematika 43/3 - tvoř oba příklady ke kostkám


Zítra všichni od 8.00 do 11.45 h. - jdeme do divadla!

Pěkný zbytek dne.

pátek 22. listopadu 2013

POHÁDKOVĚ VZPOMÍNKOVÝ PÁTEK

Znovu jsme se pustili do krocení psacího tvaru písmenka e-é, novou písanku jsem ještě nevzala, počkám do pondělí, aby to do ní bylo na první psaní pěkné. Děti mají nakopírované listy s menší velikostí psacího e-é, aby si to mohly o víkendu opakovat - myslet na rovná záda písmenka e! V prvouce jsme pokračovali v povídání - učení o naší rodině, o práci a zábavě a o místě kde bydlíme - tedy o domově. Poslední hodina byla pohádková a pohádka O Jirkovi a Jarce nám přinesla vzpomínky na naše pouštění draků, ale také nové písmenko Jj.

Víkendový úkol je čtenářský - vše co již umíme, tak procvičovat, pokračuji ve zkoušení, děti si samostatně napíší na nakopírovaný papír několik písmenek e-é a rodiče prosím o pomoc při rozstřihání  nového písmenka Jj.

Vzkaz pro marody: v učivu  matematiky jsme došli na konec str. 42, prvouka str. 18(na úterý), učebnice Živá abc str. 19, pracovní Živá abc str. 24, fialová cvičná písanka(asi nemáte doma) - písmeno e-é.
Přeji rychlé uzdravení a návrat do školy, v úterý není půlené vyučování a jdeme do divadla(viz. plánované akce), cena 40,-Kč.
Dále pokračuji ve vybírání příspěvků SRPDŠ- jedno dítě z rodiny v naší ZŠ=250,-Kč, více dětí z rodiny v naší ZŠ= mladší 150,. a starší 250,- Kč. Prosím zaplatit do příštího čtvrtka. Děkuji!

Nakonec velké poděkování všem rodičům, kteří mi poslali nebo osobně předali dárky, já je zabalím a použiji je jako vánoční překvapení. Jedna maminka dokonce nabídla velký dárek pro celou třídu - 2. jakost dřevěné stavebnice vyráběné ve firmě, kde ona pracuje - děti budou jistě nadšené!

Dlouhý a poklidný víkend.

čtvrtek 21. listopadu 2013

PSACÍ ČTVRTEK

Dnes jsme již opravdu psali první psací písmenko e do nácvičné písanky - fialová. Do ní budeme psát ořezanou pastelkou, ale do "opravdové"písanky, kterou možná začneme již zítra, se nejprve píše tužkou číslo 2( v penálu mít raději 2 kusy!) a až bude psaní pěkné, tak teprve vezmeme pera. V matematice jsme na známky počítali příklady na sčítání a porovnávání - známky mají v prac. sešitě. Při čtení stále pilujeme slova a věty se slabikami s T ( zítra budu zkoušet).
ÚKOLY : matematika str.42/1, 2- dokončit podle školní práce( na pondělí)
                čtení učebnice Živá abc str. 19, pracovní živá abc str. 24 a vzadu na deskách
                psaní - do fialové písanky pastelkou - dokončit stránku e é 

Příjemný den.

úterý 19. listopadu 2013

ZPĚVNÉ ÚTERÝ

Omlouvám se, ale dnes jen krátce o úkolech:
 Matematika - str. 41/3 a 40/1 - řádek dort a domino, psát číslici 0 od vrchu vlevo a hned do oblouku, nezačínat rovnou čárkou!
učebnice Živá abc - str. 19 - číst slova a věty s novými slabikami
cviky st.r 29 - spojené kupky a dolíčky - poslední 1 řádek
prvouka (na pátek) - str. 17  - vybarvi obrázky, na kterých se děti chovají správně


Zítra se odmlčím - jedu v poledne na školení do Plzně a večer až se vrátím, budou mít už všichni úkoly napsané. Poprvé tedy prověříme paměť dětí - hledejte označené úkoly puntíkem.! Jistě bude čtení a matematika.

Příjemné dny.

pondělí 18. listopadu 2013

TELEGRAFICKÉ PONDĚLÍ

Nový týden přinesl nové písmenko a hlásku Tt v pohádce -  Jak tygr Tonda telegrafoval. Vyzkoušela jsem několik dětí na čtení a zítra v tom budu ještě pokračovat( pečlivě si ukazovat na čtenou slabiku, aby se oči soustředily jen na to, co se čte). Matematika prověřila sčítání do 5 - známky mají u cvičení. Při tělocviku se děti vyřádily Královskou vybíjenou, honičkami a opět jsme nacvičovali kotoul vpřed. Při domácím předvádění nepadat přes rameno a nestavět se na temeno hlavy, ale pořádně přilepit bradu na hrudník!
ÚKOLY: nové písmenko - básnička naučit a vyznačit Tt, vyzkoušet si několik tvarů T a t do linek vedle básničky a znovu si číst všechny známé věty
              matematika - 38/4, 5 - k příkladům znázorněným na počitadle napiš a vypočítej příklad a obráceně - zapsané příklady znázorni na počitadlo dvěma skupinkami kuliček různé barvy a vypočítej je
              prvouka( již od pátku) - nakresli dárek pro tatínka, maminku a sebe, snažte se děti vést k pečlivému kreslení a vybarvování

Pěkné slunečné odpoledne.

pátek 15. listopadu 2013

PÁTEČNÍ PANTOMIMA

Závěr týdne byl věnován opakování a procvičování známého učiva, ale v prvouce jsme vyzkoušeli novinku - pantomimu. Předváděli jsme si, co dělají v práci rodiče - bylo veselo a hodně toho děti uhodly. Bohužel se nedostalo na všechny, tak budeme v příštím týdnu pokračovat. V poslední hodině jsme se proměnili na pohádkáře - vyprávěli jsme si pohádku O řepě a vytvořili jsme k ní obrázkovou osnovu. Děti vám mají doma pohádku vyprávět.
Úkol je jen čtenářský - procvičovat slova i věty, které jsme již četli - v pondělí budu zkoušet čtení a čeká nás nové písmenku Tt.

Vzkaz pro marody - v matematice je hotovo: str.36, 37 - celé, str.39/1, 2, 6
                               cviky - str. 28 - hůlky( pozor, nejsou to začátky od číslice 2 !!)
       VŠICHNI:       prvouka - úkol na úterý - str. 16 - namaluj dárky pro maminku, tatínka a pro sebe

Některým maminkám děkuji za domluvený dárek, paní vychovatelka mi je předala!

Pohodový víkend.

čtvrtek 14. listopadu 2013

KARTÁČKOVÝ ČTVRTEK

Praktická ukázka a přednáška péče o chrup děti velmi zaujala, nejvíce je překvapilo držení kartáčku, je stejné jako úchop tužky! Ve čtení procvičujeme slabiky a slova s P, matematika též dále pokračuje v opakování známého učiva.
ÚKOLY: pracovní Živá abc str. 22/4 - děti si s vámi dají soutěž: přečtou a spojí správně=bod pro dítě, při chybě mají bod rodiče, zítra vítěze čeká sladká odměna!! , 22/5-číst slova na ručnících
              matematika ( na pondělí) - str. 39/6 - příklady znázorni na číselné ose (obloučky) a zapiš výsledek k příkladu, pokud zatím není, tak rozstřihat skládanku

Příjemný den.
 

středa 13. listopadu 2013

STŘEDEČNÍ SOUTĚŽE

Za dnešní pracovní nasazení musím děti moc pochválit, makali jsme až se z nás kouřilo, napsali jsme vše, co bylo v plánu a tak není psací úkol. Při tělocviku jsme soutěžili ve družstvech - děvčata X chlapcům, souboj byl napínavý, povzbuzování mohutné a nakonec zvítězila těsně o 1 bod děvčata. Při čtení jsme opět procvičovali a prověřovali čtení slov a vět ze slabik M, L, S- většina dětí má 1. V matematice jsme pokračovali v rozkladu čísel - dělili se se mnou o bonbóny(vždy mi něco nechali!).
ÚKOLY : matematika str. 36/1 - znázorni pomocí barevných puntíků, zapiš a vypočítej příklad
                pracovní Živá abc str. 22 - kytičkové cvičení - čti slova a skládej je z malých písmenek - nesou si domů desky s písmeny, při čtení použít v učebnici Živé abc obrázky s novými slabikami SA, SE, SI, SO, SU - dnes je čteme poprvé.

Zítra si si přinést do školy zubní kartáček!!!

Některé děti již donesly peníze na SRPDŠ, výši příspěvku jsem každému zapsala do notýsku, děkuji.

Poklidné odpoledne.

úterý 12. listopadu 2013

ÚTERNÍ SETKÁNÍ

S dětmi jsme procvičovali učivo předchozích dnů, jen v matematice jsme začali nové učivo - rozklad čísla, ale hlavní akcí bylo setkání s rodiči.
Všem děkuji za návštěvu ve škole.
V návalu všech informací jsem zcela opomenula to, že budeme při matematice psát také do malých sešitů( s pomocnými linkami), sešity koupím najednou pro všechny děti, cena jednoho je 4,-Kč.

Nahrnula se na vás řada finančních výdajů, pro pořádek je uvádím:
příspěvky na SRPDŠ - 250,- pokud máte v naší škole jen jedno dítě,/ pokud je ve vyšším ročníku vaše starší dítě, tak dejte prvňáčkovi jen 150,- 
pondělí - 18.11. - charita na hyporehabilitaci - pokud máte zájem,cena záložky 25,-
26.11. - divadlo, 40,- Kč
4.12. - gelová svíčka 50,-Kč

Děkuji Vám také za spolupráci s 1 drobným neutrálním vánočním překvapením, které jste ochotni pro třídní vánoční besídku připravit.

Příjemný večer.

pondělí 11. listopadu 2013

SVATOMARTINSKÉ PONDĚLÍ

Nový týden jsme zahájili povídáním o svátku sv. Martina a o pranostikách, které k němu patří. Při češtině jsem některé děti vyzkoušela ze čtení - v tom počtu opravdu nestačím najednou oznámkovat všechny, kdo nebyl dneska, tak bude jindy! Děti si vyzkoušely autodiktát, zní to složitě, ale není to nic jiného než skládání vět z písmenek podle předlohy v Živé abecedě. Většina dětí zvládla výborně, někdo vynechal nějaké písmenko, někdo přehodil slova a ojediněle se objevilo skládání písmenek v opačném pořadí (z pravé strany do levé). Ve druhé hodině češtiny nás navštívili dva medvědí bratři Pepe a Pépé a přinesli nám nové písmenko Pp. O jejich neposlušnosti vám děti určitě budou vyprávět! Při matematice jsme si zopakovali vše známe - porovnávání, tvoření a výpočet příkladů. Samostatná práce dopadla velmi dobře - známky zítra na schůzce.
ÚKOLY: pracovní list k novému písmenku Pp - básnička: naučit a vyhledat Pp, napsat 2 řádky Pp
               matematika str.34/2 - používej ukazováčky k ukazování výpočtu jako ve cvičení 3
               čtenářský úkol zůstává stále stejný jako byl na víkend - po přečtení prosím podepsat do notýsku

Zítra se s Vámi těším na setkání při třídní schůzce a předem hlásím, že zítra bude jen čtenářský úkol.

Pěkný zbytek dne.

pátek 8. listopadu 2013

BÁSNIČKOVÝ PÁTEK

Poslední hodinu jsme zahájili přípravu na besídku, přečetli a rozdělili jsme si básničky, děti vám doma své recitování předvedou. Budeme je postupně pilovat a pak Vás všechny pozveme na besídku - více na třídní schůzce v úterý. Při českém jazyku jsme samostatně dělili slova na slabiky, zapisovali první slabiku slova a doplňovali vhodný obrázek do věty. Všechno to byly úkoly, které jsme již mnohokrát dělali a četli ve škole i doma. Výsledky sdělím na schůzce. Prvouku jsme propovídali o rodinách dětí, o tom, co dělají rodiče a tady někteří trochu nevěděli.
ÚKOLY: prvouka na úterý - s pomocí rodičů - na lísteček napsat, co dělají rodiče. Prosím, nepsat kde, ale opravdu co - děkuji za spolupráci.
              čtenářský úkol - stále trvá čtení v pracovní Živé abc str.20/3 - žebříky i spojovat do slov a na vnitřní straně zadních desek věty k M, L, S. Procvičování čtení každý den je opravdu nutné, protože děti si potřebují slabiky a slova co nejvíce nakoukat. Čtěte slova a věta v různém pořadí, protože děti si snadno vše zapamatují a pak to jen opakují. V pondělí budu čtení zkoušet!
           matematika - skoro všichni již dnes odevzdali, tak jen připomínám, že ze čtvrtka je úkol na pondělí

Děkuji všem rodičům za spolupráci, přeji příjemný víkend a těším se na osobní setkání v úterý na třídní schůzce!

čtvrtek 7. listopadu 2013

ŽEBŘÍKOVÝ ČTVRTEK

Dnešní čtení bylo naplněné lezením - čtením - po žebříčcích se slabikami, někdo čte velmi pěkně a svižně, někdo zatím nad každou slabikou váhá, někomu se ještě pletou. Procvičujeme stále, měníme pořadí slabik, aby to děti jen mechanicky neopakovaly, píšeme je na tabulky, hledáme na tabuli, soutěžíme, prostě si s tím čtením hrajeme. V matematice sčítáme již do 5 a ještě pilujeme psaní číslice 5 a opakovali jsme i číslice ostatní.
ÚKOLY: cviky na psaní str. 25 - dokončit "kupky", začínat čárou více šikmo-širší oblouk-šikmá čára k našemu pupíku
                pracovní Živá abc - str. 20/3- slabiky v sousedních žebřících spojovat do slov, udělejte s dětmi klidně i další obloučky,  učebnici Živé abc jsem jim nechala domů - jsou v ní obrázky ke slabikám se S - někdo je ještě potřebuje vidět, ale snažte se již co nejvíce bez jejich pomoci, opět prosím, zapište splnění čtenářského úkolu do notýsku, děkuji
              matematika - stačí ji donést v pondělí, protože zítra matem. není ! - str.32/2 dokončit 2. část, str.33/4,6 - psát příklady na sčítání k obrázků
             
                Prvouka - některé děti si ji nesou zpět domů - dopište dětem nad obrázky členů vaší rodiny i jejich křestní jména, díky za spolupráci

V notýsku jsou nalepené nejbližší akce, které nás čekají.
Příjemné odpoledne.

středa 6. listopadu 2013

STŘEDA S PĚTKAMI

Rodiče, neděste se! Žádné špatné známky si děti domů nenesou, naopak známkování domácího čtení vět s obrázky dopadlo, až na malinké výjimky, přímo výborně. Velké úspěchy byly i v matematice - prověřila jsem sčítání do 4 a porovnávání čísel (psali jsme část včera a 2. část dnes). Téměř všichni mají dvě 1, někdo má smajlíka a to znamená, že tam byla nějaká chybička, ale pořád dobré! A proč ty pětky v nadpisu? Začali jsme totiž psát číslici 5. Při 2. hodině čtení jsme četli slabiky s hláskou S a protože většina dětí už přišla na postup spojování písmen do slabik, tak nám to šlo vcelku pěkně. V tělocvičně jsme si hráli na auta a "jezdili" jsme podle pokynů(cvičení pohotovosti reakcí), ale nejvíce se děti vydováděly při honičkách.

ÚKOLY:Matematika - nakopírovaný list k nácviku číslice 5 - poslední řádka
                                  pracovní sešit  str. 32/1 - 3 řádky(domino, prasátko, jehla)
              Učebnice Živá abc - str. 15- obrázky a slabiky se S
              Pracovní Živá abc - str. 20/3- sloupce(žebříky) slabik, opět čtěte opakovaně, klidně v různém pořadí a prosím podepsat do notýsku
Děkuji za spolupráci při podepisování splnění čtenářského úkolu!

Prosím rodiče, aby si do plánované třídní schůzky rozmysleli, zda budou mít zájem o foto svého prvňáčka se Slabikářem. Vyhotovení fotek bude do Vánoc.

Poklidné odpoledne.

úterý 5. listopadu 2013

ÚTERÝ S FOTKAMI

Při prvouce jsme se probírali fotkami členů rodin dětí a nakonec jsme se do pracovního sešitu pokusili každý svoji rodinu namalovat. Úkol to nebyl jednoduchý, tak jej děti mohou doma do pátku dokončit a za pomoci rodičů k jednotlivým osobám napsat jejich jména(děkuji za spolupráci). V matematice jsme si prověřili v samostatné práci, jak umíme sčítat do 3 a porovnávat (zítra zapíši známky do notýsků). Při psaní jsme dokončili šipky a nově jsme vyzkoušeli na tabulky kupky( Vyhrnu si rukávy, kupím seno pro krávy.) Čtení slov a vět ukázalo, několik dětí ještě nemá slabiky s M a L zcela zažité, tak jsme procvičovali to, co bylo za úkol(děkuji většině rodičů za podepsání v notýsku a prosím, tak i dále). S dětmi jsem se domluvila, že každá čtenářská úloha by měla být přečtena 3x a pokud to stále nejde, tak i vícekrát. V druhé hodině čtení jsme si pověděli pohádku o syslovi Sváťovi a vzešlo z ní nové písmenko S.
ÚKOLY: list k novému písmenu - naučit básničku, vyznačit Ss
               pracovní Živá abc str.18/5 - číst věty s doplněním obrázků( zítra na známky), prosím o podepsání v notýsku, čtení lze procvičovat i na vnitřní straně zadních desek tohoto prac. sešitu -  věty ke známým písmenům - to píši proto, abyste měli doma dostatek možností k procvočování a nemuseli nic vymýšlet
              matematika - str.31/2 - psát výsledky příkladů na sčítání

Příjemné sluníčkové odpoledne.

pondělí 4. listopadu 2013

OBRÁZKOVÉ PONDĚLÍ

Po víkendu jsme se vrhli do procvičování čtení slov a vět složených ze slabik s M, L. Nešlo to úplně tak, jak by mělo a proto jsme tomu věnovali obě hodiny čtení a nové písmenko(S) začneme až zítra. V matematice stále sčítáme do 4 a dnes jsme zkusili i hledat chyby v napsaných příkladech na tabuli a v pracovním sešitě.
Při tělocviku jsme se dali do tance - Pásla ovečky.
ÚKOLY:  matematika str. 28/2(3. a 4. řádka) , 28/5 oprav chyby( opravit na správné číslo) - dělali jsme již stejný úkol na tabuli
                pracovní Živá abc str. 18/5 - číst věty s obrázky, doplnit si pod slabiky obloučky
  Na zítřejší hodinu prvouky prosím o zapůjčení fotek s rodinami dětí - budeme se učit o naší rodině, kreslit ji, tak aby to bylo jednodušší, děkuji za spolupráci, foto si vystavíme ve třídě a asi po 2 týdnech vrátíme!

Prosím rodiče, aby každý den potvrdili splnění čtenářského úkolu zezadu do notýsku, jinou možnost kontroly pravidelného domácí čtení (které je opravdu velmi nutné) nemám. Děkuji.

Pěkný zbytek dne.

pátek 1. listopadu 2013

STRAŠIDELNÝ PÁTEK

Naše sbírka dýní se dnes ještě rozrostla a tak jsme se opět trochu  "strašili". V učení jsme procvičovali čtení slabik a slov s M, L, psali jsme šikmé čárky o nestejné výšce a číslici 4, sčítali jsme do 4.
Přes víkend si nechte od dětí přečíst v učebnici Živé abc stránku se slabikami s L, pokud nemají dodělané obloučky pod slabikami, tak je při čtení dopsat. V pondělí vyzkoušíme toto  čtení na známku.

Některé děti nesou domů sadu vánočních fotek, pokud již nemáte vyrovnáno, prosím v pondělí peníze. Částku jsem každému napsala do notýsku. Děkuji.

Přikládám několik fotek z přestávky a foto krásných dýní - děkujeme!
(Přidala jsem foto i ke včerejšímu příspěvku!)

Klidný víkend.