pondělí 31. března 2014

PONDĚLNÍ CVIČENÍ PÍSMENKA z

Písmenko malé zet nás opravdu trápí! Děti dělají stále řadu chyb - je široké, píší jej podobně jako malé er, prostřední čárku dělají na druhou stranu! Při úkolu, prosím, dbejte na přesnost tvarů. Četli jsme text U babičky s písmenem Bb a povídali jsme si o uplynulém krásném víkendu. Při matematice jsme pokračovali v počítání nerovností, hledali jsme chyby v příkladech a opakovali jsme o více . méně.

ÚKOLY : podle VM str. 30/5 (1. a 2. sloupec) opsat a vypočítat do sešitu M
                P str. 18, 19 - označené řádky
                číst S str. 79, 80

Sbíráme pro školu kartičky z Tesca.

Krásný den.

 

pátek 28. března 2014

PÁTEK NA ZAHRADĚ

Při prvouce jsme si povídali o tom, co se děje na jaře na zahradě, připravovali jsme záhonek, seli jsme semínka i sázeli malé rostlinky. Budeme ve škole pozorovat, jak se semínko probouzí - děti si donesou několik senem hrachu nebo fazolí, některé dáme do země a několik jich necháme naklíčit na vlhké vatě, abychom viděli klíček, který vyleze ze semene. To vše budeme dělat příští týden! V českém jazyce jsme nacvičovali psaní nového písmene - z, vlnili jsme na tabulky i do zelených cviků a zkusili jsme i do cvičných písanek. Procvičili jsme čtení slov s novým Bb a při literární výchově jsme se pustili do společné četby knihy Z deníku kocoura Modroočka, o které jsme měli povídání v klatovské knihovně.
Připomínám vyfukování vajíček, děkuji!

ÚKOLY: čtení - slova s Bb str. 62 a ostatní přečtené texty(naposledy Kočárek)

Krásný víkend.

čtvrtek 27. března 2014

ČTVRTEK S PÍSMENKEM Bb

Dnes k nám přijel kočí Bohouš a přivezl s sebou nové písmenko Bb, začali jsme procvičovat písmenka, která jsou tvarově podobná p-b-d. Psali jsme diktát slov - známka je v notýsku. Při matematice jsme řešili nerovnosti a počítali jsme příklady s obrázky, také jsme počítali na známky příklady na + - do 10, známka je zapsaná.
Protože děti celý den pěkně pracovaly, nemají dnes dom. úkol, jen si přečtou ve slabikáři str. 62 - slova s novým písmenem Bb.

Pro marody - VM 27/8, 28/1, 29 celá
                      písanka  str. 17 celá

Krásný den.

středa 26. března 2014

STŘEDEČNÍ KOČIČÍ CVIČENÍ

Dnešní tělocvik byl plný vzpomínání na kocoura Modroočka - cvičili jsme jako on, lezli jsme, skákali, tasili jsme drápky a šlo nám i mňoukání a vrčení. V matematice pokračujeme v indiánském počítání do 10, několik úkolů jsme dělali rozděleni do skupin, které střídavě pracovaly samostatně nebo se mnou. Známky mají děti v pracovních sešitech, do notýsků je psát nebudeme. V dělené hodině češtiny jsem zkoušela čtení starších textů, které si děti doma trénovaly a také jsme psali kratičký diktát slov ( v písance na stránce s velbloudem) a na pracovním listě jsme po důkladné předchozí přípravě přepisovali jednotlivá slova. Někteří zbytečně chvátají s odevzdáním a práci si nekontrolují - prosím, i doma je veďte k pečlivé kontrole práce, díky. Společně jsme pokročili ve psaní slov s písmeny Vv a ve čtení textu s písmenkem Čč (Kočárek).

ÚKOLY: VM str. 26/1
                P - 16 - dopsat chybějící řádky(vítá, Rek)
                S - 77 (Kočárek)

Prosím všechny maminky o spolupráci s přípravou materiálu na velikonoční tvoření - pokud budete v následujících dnech doma péci rodině nějaké dobroty, tak vyfukujte vajíčka. Vyfouknuté skořápky umyjte v jarové vodě a opláchněte je, aby se odmastily. Budeme tvořit veselé velikonoční ozdoby, tak ať mají děti zásobu, protože určitě něco rozmačkáme. Předem všem moc děkuji.

Příjemné odpoledne.

úterý 25. března 2014

ÚTERÝ S KOCOUREM MODROOČKEM

Dnešní návštěva v klatovské knihovně byla moc povedená, paní knihovnice si pro děti připravila velmi pěknou upoutávku na knihu Z deníku kocoura Modroočka, děti slyšely řadu ukázek z textu , ale také si vyzkoušely překonat kočičí prolézačku. Už teď se těšíme, až před koncem školního roku budeme knihu číst ve škole. V matematice jsme pokračovali v příkladech na +- do 10, skládali jsme podle nich indiánskou loďku a pokřik. Při čtení jsme se statečně vrhli na čtení textu s písmenkem Čč. Také jsme psali nové písmenko velké V, které šlo dětem velmi dobře.

ÚKOLY: P str. 14,15 (vždy jedna označená řádka)
               fólie s příklady - sloupec 25 nebo 26 (podle toho, co počítali ve škole)
               KS - 32/1
 Pěkné odpoledne.

pondělí 24. března 2014

PONDĚLÍ S PÍSMENKEM Č

Při čtení jsme opakovali říkanku, naučili jsme se další a četli jsme O Mourkovi, při psaní jsme psali diktát 4 slov a 1 krátké věty (Jedeme na kole.) - i přes velké opakování začátek - konec věty, se objevilo několik popletů. Známky jsou v notýsku. Při matematice jsme opakovali +- do  10 v příkladech na fólii - dopadlo to velmi dobře, opět jsme pokračovali v počítání s Indiány. V poslední hodině jsme si představili nové písmenko Čč a do písanka jsme psali malé v.

ÚKOLY: podle VM do sešitu na matematiku opsat a vypočítat 2 sloupečky - str.27/5
                písanka str. 14 - 1 řádka (vi va)
                Slabikář str. 75

 Zítra mezi 10.00 - 11.00 půjdeme do knihovny - oddělení pro děti.

Pěkný den.

pátek 21. března 2014

JARNÍ PÁTEK

Závěr týdne byl plný jara - při prvouce, literární výchově i při tvoření , to bylo hlavní téma. Při čtení jsme odhalovali tajemství rýmů v básničkách. Každé z dětí dostalo kratičkou část básničky o jaru, kterou se budeme učit, lístek je pro vaši informaci o tom, co děláme.

ÚKOLY: na víkend jen čtení

Krásné volné dny.

čtvrtek 20. března 2014

ČTVRTEK S COPATOU LUCIÍ

Četli jsme znovu o Lucii ve slabikáři a naše 2 spolužačky přišly dnes do školy učesané podle toho článku - byly copaté.Bylo z toho plno veselí. Při psaní jsme psace přepisovali slova podle tiskacího vzoru, známku mají v notýsku  a na stejný list je úkol, tak práci uvidíte. V matematice jsme pokračovali v indiánském počítání do 10 a také jsme si prohlédli indiánské vzory na kalhotech jedné kamarádky.

ÚKOLY : L - list str.1 - přepis 3 vět podle vzoru(každá věta na jeden řádek)
                VM 25/5(vybarvit indiánské sekyrky podle zadání)
                S - 74( Copatá Lucie) - opakovat a cvičíme již i plynulost!

Krásný slunečný den.

středa 19. března 2014

STŘEDA S VELKÝM ER

V dělené hodině jsem známkovala čtení, tentokrát jsem dětem předložila pro ně neznámý text a čtení zvládly pěkně, také jsme znovu zkoušeli odpovídat na otázky k textu a i tento úkol dopadl většinou pěkně. Známky jsou zapsány v notýsku. Nacvičovali jsme dnes nové písmenko - velké er. Pozor začínat šikmou čarou dolů a ne kulatými zády jako u písmenka a!!!!  Ve slabikáři pokračujeme v nacvičování bezchybnosti a plynulosti čtení. V matematice pokračujeme počítáním do 10, sčítáme, odčítáme, porovnáváme, rozkládáme i dopočítáváme. Stále nás v počítání doprovází Indiáni.

ÚKOLY: P _ str. 13(označené řádky(R a jména)
               VM- str.23/2 dokončit
              čteme na str. 72, 73

Pěkný den.úterý 18. března 2014

POHÁDKOVÉ ÚTERÝ

Dnešní den byl opravdu pohádkový, pustili jsme si ve třídě zpívanou pohádku O Budulínkovi s obrázky autorů Svěrák - Uhlíř, abychom si vysvětlili pojmy opera - písnička - divadlo. Skutečnou operu jsme pak viděli v podání učitelů a žáků klatovské ZUŠ. Dílo inspirované tvorbou pánů Svěráka a Uhlíře se jmenovalo Z pohádky do pohádky( O 12 měsíčkách a O Karkulce). Dílko to bylo velmi povedené a všem se moc líbilo, děti seděly s otevřenými pusinkami, jak byly soustředěné.
Na samotné učení, jak vidíte, nám mnoho času nezbylo, ale při dělené matematice jsme pracovali velmi pilně.

ÚKOLY: cvičný sešit na matematiku - přepsat a vypočítat do něj 2 sloupce podle velké matematiky str. 27/2, dbát velmi na úpravu, aby čísla a znaménka byla krásně pod sebou!
S - 72,73

Krásný den a nechte si vyprávět o divadle!

pondělí 17. března 2014

PONDĚLÍ S MALÝM PÍSMENKEM ER

Při čtení jsme ještě opakovali text o Vánocích, ale hlavně jsme pracovali s vypravováním z tabule - Kravín. Po opakovaném čtení měly děti jedním slovem zodpovědět 4 jednoduché otázky: Kde je kravín?( u lesa), Kdo se stará o krávy?(teta), Jméno dívky, která jí pomáhá?(Dana), Co nám krávy dávají?(mléko). Ne všem se práce podařila a budeme to nadále cvičit - vědět o čem čteme! Při psaní jsme zopakovali malé k a nacvičili jsme malé r, které tvarově vychází z písmene u, tak s tím nebyl problém. V matematice počítáme do 10 a rozkládali jsme 10 na 2 části - dělili jsme se s kamarádem o 10 víček.

ÚKOLY: P - 12 - označené řádky
               VM - str. 17/5

V notýsku mají děti nalepené důležité sdělení o výskytu závažného onemocnění dýchacích cest, které se vyskytlo na naší budově. Při jakémkoliv podezření kontaktujte svého dětského lékaře! Prosím o podpis tohoto sdělení, děkuji.

Zítra jdeme do divadla, odchod přibližně v 10.00 h., takže výuka je normálně podle rozvrhu (i dělené vyučování).

Pěkný den!

sobota 15. března 2014

PÁTEK SE ZVÍŘÁTKY

Dnes se objevila zvířátka v každé hodině - četli jsme o nich, psali jsme je, povídali jsme si o nich. Přišli nás také navštívit starší kamarádi z 5. třídy a seznámili nás již tradiční akcí, kterou již desátým rokem právě páťáci organizují - Adopce zvířete v ZOO Plzeň. Jedná se o sbírku finančních prostředků, které pomohou s péčí o vybrané - adoptované zvíře. V loňském roce, kdy jsem se s bývalou třídou organizování účastnila, si naše škola adoptovala želvu obrovskou. Vaše děti Vás jistě osloví s žádostí o příspěvek, podpořte jejich snahu přispět na dobrou věc, výše příspěvku zcela dobrovolná. Předem Vám děkuji za spolupráci. Další informace mají děti vloženy na lístečku v notýsku.
Přes víkend máme opět pravidelný čtenářský úkol - text Vánoce a někdo si měl domalovat a dovybarvit obrázky u názvů zvířat, které jsme napsali.

Přeji krásný víkend, který bude podle předpovědi asi uplakaný.

čtvrtek 13. března 2014

ČTVRTEK S ČÍSLICÍ 10

Při čtení jsme více procvičovali čtení slov s písmenkem Cc, protože se objevily trochu problémy a také jsme znovu narazili na rozdíl mezi řádkem a sloupečkem. Je to důležité pro orientaci v textu. Ve psaní jsme na papír docvičili písmenko k a už jsme jej zkusili do písanky. V matematice jsme začali psát číslici 10 a počítat do deseti.

ÚKOLY: VM - 19/2
               P - 11/ kůl, lak
               S - 61 + 71

Krásný slunečný den.

středa 12. března 2014

INDIÁNSKÁ STŘEDA

V matematice jsme se dostali na indiánskou stránku, na které začínáme počítat do 10 a tomuto indiánskému tématu, jsme podřídili celý den - počítali, cvičili a chodili jsme jako Indiáni. Při čtení dostaly děti známku z domácího čtení a zapsala jsem také ostatní známky - matematika, psaní, prvouka. Při psaní jsme vázali indiánskou kličku - nacvičujeme nově písmenko k. A pohádka o žabce Cecilce nám přinesla nové písmenko Cc.

ÚKOLY: VM - str. 16/1 - dokončit
              S - str. 61 - nácvik slov s písmenem Cc
              nakopírovaný list k písmenku malé k - označené řádky

Pohodový den.

úterý 11. března 2014

ÚTERNÍ NÁVŠTĚVA V ZOO A HLASY ZVÍŘAT

Při dělené matematice jsme zopakovali vše o počítání do 9 (známky zítra do notýsků) a procvičovali jsme počítání o více a o méně, to někomu dělá stále problém (více je znaménko +, méně - !!!!)Při čtení jsme dokončili výlet do Prahy, dnes jsme navštívili i Zoo, projeli jsme se metrem i tramvají.  Ve psaní jsme samostatně přepisovali 2 slova a 1 větu v písance na str. 9. Hurá, chyběla jen jedna tečka za větou. Při prvouce jsme dokončili kapitolku o bezpečném chování a začínáme se těšit na jaro. Při zpěvu jsme pro velký úspěch a oblibu opět zpívali písničku u řeči a hlasech zvířat.

ÚKOLY: S - 58-59 (zítra zkouším, myslet již i na plynulost)
               CP - cvičná písanka - přepiš psace větu:   A u nás?
     matematika písemná není, protože všichni velmi pěkně pracovali ve škole a udělali jsme plno práce

Krásné odpoledne.

pondělí 10. března 2014

PONDĚLNÍ MATEMATICKÝ KOSMICKÝ VÝLET

V matematice jsme pokračovali ve sčítání a odčítání do 9 a přitom jsme podnikli výlet do kosmu. Zítra v dělené hodině budeme známkovat počítání typu o více - méně než. Při čtení jsme si četli o Praze a prostřednictvím interaktivní tabule jsme i v Praze byli na výletě. Při psaní jsme dokončili psaní písmene d. Některým dělá trochu problém napojování písmen u-d, z písmene u si misí děti připravit "garáž" pro písmenko d.
ÚKOLY: P-9(dudy -dým)
                S -58 (při čtení dbát na bezchybnost a pokud čtení již jde, tak zvyšovat plynulost)
               VM - 15/1

Krásný sluneční den.

pátek 7. března 2014

PÁTEK S PÍSMENKEM d

Poslední den tohoto týdne byl procvičovací, opakovací, ale přinesl nám i zcela nově psací tvar písmene d.
Úkol je z prvouky str. 36 - digitální hodiny - až na úterý.

Pro marody: slabikář na str. 58
                    žlutá písanka na str. 7
                    cvičná zelená písanka str. 11 - písmeno d (začít psát jako a, vytáhnout v slze nahoru, vrátit se po tahu dolu a dokončit spodní oblouk)
                    prvouka na str.36

Přeji všem krásný sluníčkový víkend.

čtvrtek 6. března 2014

ČTVRTEČNÍ SLOVNÍ ÚLOHY

V matematice jsme se dnes věnovali trochu jinak slovním úlohám, učili jsme se je znázorňovat, sestavit si příklad a doplnit odpověď. Prostě pracovat tak, jako starší žáci. Postupně to budeme procvičovat, až to budou dělat děti nakonec vše samostatně. Ve zbytku hodiny jsme měli běhací počítání - každý pracoval na zadaných úkolech podle svého tempa a "běhal si" pro další práci. Většinou pracovali velmi pěkně! Při čtení jsme čarovali s kouzelným slovíčkem a při psaní jsme pokračovali s písmenkem - y, ale také jsme samostatně přepisovali slova a psali je podle smyslu ke správným obrázkům - zítra zapíši známky do notýsku a dám dětem domů na pochlubení pracovní list.
ÚKOLY: L - list s písmenem y - 4 označená slova(tyto,síto, sytá, sám)
               fólie s příklady - sloupec 24 - je až na pondělí, takže můžete postupně procvičovat
               S . str. 57

Krásný den.

středa 5. března 2014

STŘEDEČNÍ KONTROLA ČTENÍ

Dnes jsem v dělené hodině češtiny vyzkoušela děti ze čtení, četli text, který si doma nacvičily. Musím je pochválit, že čtou již pěkně. Někdo má snahu si text upravovat - pozor i doma při nácviku a některým se zatím tolik nedaří spojoval plynule slabiky do slov. Vše je věc času a nacvičování. Při psaní jsme pokračovali s písmenkem y. V matematice jsme se věnovali slovním úlohám na tabuli - sestavovali jsme k  nim příklady a tvořili jsme odpovědi.
Ukázali jsme si naši společnou fotografii, která vyšla včera v Klatovském deníku.

ÚKOLY: VM - 13/5 - dokončit tabulky podle vzoru ze školy
               P - str. 7 - 2 řádky sype/ pase
               S - číst nově str. 56              
       
Hezký den.

úterý 4. března 2014

ÚTERNÍ HLASY ZVÍŘAT

Hlasy zvířat jsme si vyzkoušeli při zpěvu jedné oblíbené písně z dílny Svěrák - Uhlíř a také jsme 7 let soužili u sedláka a vysloužili jsme si mnoho věcí. V dělené hodině matematiky jsme trochu opakovali počítání ve slovních úlohách a zkoušeli jsme počítání již zrychlit. Někteří šikulové již nepotřebují ani prsty - na tom je vidět, že mají počítání již zažité. Při čtení jsme pokračovali v nácviku čtení textů s písmenkem Šš a to z tabule i ve slabikáři, snažíme se čtení zrychlit a více spojovat slabiky do celých slov. V části psaní jsme znovu přepisovali podle předlohy 2 věty - stále někdo nepíše tečku za větou! Nově jsme začali s písmenkem y - tabule, tabulky a písanka. Při prvouce jsme si povídali o zdravé výživě, o správném stolování a prostírání - maminky, zapojte děti do prostírání stolů, už ví jak a kde má co být.

ÚKOLY: PRV - str. 35 - je až na pátek - pomozte dětem s psaním, protože něco ještě samostatně nezvládnou. Děkuji.
fólie s příklady - sloupec 22 nebo 23 - je označeno puntíkem
slabikář - Mikuláš a opakovat čtení - zítra v dělené hodině zkouším!

Pro marody - v matematice jsme došli ke cvičení 12/2.

Poklidný den.

pondělí 3. března 2014

PONDĚLÍ S NOVÝM PÍSMENKEM

Jako první se musím omluvit za vypadnutí pátečního zápisu, protože jsem jej sice napsala, ale podle všeho asi nepublikovala. Na tuto skutečnost jsem přišla až nyní. Byl to zápis páteční a na víkend úkoly nemáme, tak se toho tolik nestalo.
Dnes jsme začali číst texty s písmenkem Šš, psali jsme slova i věty s písmenkem J a stále si připomínáme, že věta začíná velkým písmenkem a musí končit tečkou. V matematice jsme měli "běhací" hodinu, kdy děti postupně podle svého tempa plní zadané úkoly a "běhají si"   pro další. Většina třídy pracovala velmi pěkně a stačila splnit kromě plánovaných školních úkolů i úkol domácí. Při tělocviku jsme překonávali různé překážka opičí dráhy a soutěžili jsme.

ÚKOLY: P - 5 - 2 označené věty - POZOR NA začátek a konec
               Slabikář - Teta šije, Ve škole
               VM - str. 11/ 1, 2 - většina udělala ve škole

Pěkný den.