pátek 24. dubna 2015

VÝTVARNÁ DÍLNA

Dnešní výtvarná dílna, kterou jsem pro děti domluvila v klatovském Domu dětí, byla zaměřena na novou výtvarnou techniku - malování na vitráž z hedvábí. Všichni pracovali pečlivě, protože věděli, že výsledný výrobek bude dárkem pro maminku ke Dni matek. Jistě všechny z Vás ocení zručnost dětí při předání na společném odpoledni 5.5. od 16.00 h. - děti se již moc těší.

Uvádím informaci o nákupu pracovních sešitů pro 3. ročník, který proběhne prostřednictvím školy - velká společná objednávka přináší finanční zvýhodnění.
Budeme používat pracovní sešity na matematiku - 134,- Kč a na prvouku - 49,-Kč.
Celkem tedy budu vybírat 183,-Kč.
Děti budou mít ve 3. třídě nově anglický jazyk, na který budou pracovní sešit také potřebovat, ale vybírání peněz a info o ceně provedou vyučující angličtiny.

Přeji příjemný víkend.

čtvrtek 23. dubna 2015

NOVÉ POZNATKY ZE DNE ZEMĚ

Dnes jsme část vyučování věnovali vzpomínkám, zážitkům a novým poznatkům získaných při exkurzi pořádané ke Dni Země. Vše jsme potom použili k sestavení společné koláže, kterou máme vystavenou u třídy na chodbě.
Připomínám, že zítra - 24.4. - jdeme na výtvarnou dílnu do Domu dětí, půjdeme po 1. vyučovací hodině.

Přeji příjemný den.

středa 22. dubna 2015

DEN ZEMĚ V ČERNOŠÍNĚ

Pro letošní Den Země jsme pro děti naplánovaly návštěvu ekologické skládky s třídicí linkou na plastový odpad v Černošíně. Exkurze měla dvě části - teoretickou, která byla určena pro zopakování významu i způsobu třídění odpadu a jeho dalšího využití, jako druhotné suroviny. Praktická nebo lépe - venkovní část, zavedla děti do haly s linkou na třídění plastů a také ke skládce samotné, kde si udělaly představu o opravdu velkém množství odpadu, které vyprodukujeme a také o tom, že třídění a recyklace mají skutečně velký význam.
Pracovníci, kteří nás provázeli, zodpověděli dětem všechny jejich zvídavé otázky a protože se povedlo i počasí, tak hodnotím celou exkurzi jako velmi povedenou.
Všem rodičům děkuji za pochopení se zpožděním při návratu.

Přeji příjemné odpoledne.

SOUTĚŽ VE VYBÍJENÉ

Po domluvě s kolegyní a na přání dětí, jsme v úterý(21.4.2015)při tělocviku uspořádaly mezitřídní soutěž ve vybíjené. Naše třída vyhrála, ale musíme sportovně přiznat, že vítězství bylo velmi těsné, protože se obě mužstva velmi snažila.

Přeji všem hezký den.
pátek 17. dubna 2015

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji rodičům, kteří se zúčastnili třídní schůzky a doplňuji též poděkování všem, kteří podpořili finančně nebo materiálově školní sbírku na klatovský psí útulek a plzeňskou ZOO.

Přeji všem klidný víkend.

pátek 10. dubna 2015

ZAČÍNÁME S NÁSOBILKOU

Ke konci tohoto týdne jsme si v matematice vyvodili systém násobilky - opakované sčítání stejného počtu prvků a zavedli jsme si znaménko pro násobení(krát) jako tečku mezi činiteli. Děti nové počítání velmi baví a určitě se Vám budou chtít doma předvést!
V češtině pokračujeme s učivem o psaní párových souhlásek na konci slov. Děti ví, že nás mnohdy naše uši pletou(slyšíme jinou souhlásku), ale také si už umí psaní zdůvodnit - jiným tvarem slova( plot - bez plotu, dub - 2 duby,...).

Do notýsku jsme si zapsali pozvánku na společnou třídní schůzku - ve čtvrtek 16.4.2015 od 16:30 ve 2. C. Prosím o podpis v notýsku, děkuji.

Přeji příjemný a slunečný víkend.


středa 1. dubna 2015

KRÁTKÝ PŘEDVELIKONOČNÍ TÝDEN

Závěr března a začátek dubna utekl jako voda. V tomto krátkém týdnu před velikonočními svátky si děti užily divadlo a setkání s kamarády z 9. třídy. Chlapci měli připravené zábavné pracovní listy z českého jazyka a matematiky, do kterých zařadili i velikonoční tématiku. Plnění úkolů a spolupráce s velkými spolužáky se dětem líbila. Všichni si zaslouží pochvalu.

Všichni si ze třídy odnesli sáček s oblečením na TV, prosím o jejich vyprání a opětovné donesení - v úterý po Velikonocích máme tělocvik.Děkuji.

Přeji všem příjemné prožití Velikonoc.