čtvrtek 30. ledna 2014

SLAVNOSTNÍ ČTVRTEK

Dnes vládlo ve třídě od samého rána určité napětí a nedočkavost, ve vzduchu viselo první školní vysvědčení! Přesto jsme se učili, ale je pravda, že to byly převážně hry. Při výtvarné výchově, kterou jsem dnes výjimečně učila já, jsme navštívili eskymáckou školu - tvořili jsme koláž a všechna dílka jsem vystavila před třídu ke shlédnutí.
No a 4. vyučovací hodinu to nastalo -nervy napnuté k prasknutí, ale nakonec vše dopadlo skvěle! Všichni si odnesli  nádherné vysvědčení, jsou to šikulkové, i když někde je potřeba vůbec nepolevit a i trochu přidat, aby i závěrečné vysvědčení bylo stejně krásné. S každým jsem to probrala a každý ví, kde to trochu skřípe.
Přeji všem krásné sváteční odpoledne, dopřejte dětem radost z úspěchu nějakou oslavičkou!

Výpis vysvědčení si nechávají děti doma a já prosím rodiče, aby do notýsku napsali: Vysvědčení viděli - podpis. Děkuji.

S vysvědčením dostaly děti i nové úkolníčky, do kterých si začneme od pondělí zapisovat domácí úkoly a ze zadní strany pak případné zapomínání.(cena notýsku 6,-Kč). Další pondělní novinkou bude psaní perem, které si děti přinesou.
Úkoly nemáme, ale čtení je potřebné.

Ještě jednou pěkný den, ale i ty následující.

středa 29. ledna 2014

STŘEDEČNÍ HOKEJ

Dnes jsme prověřovali čtení - je vcelku dobré, ale nyní se budeme snažit zvyšovat plynulost čtení. Několik dětí stále dělá chybu v tom, že si předčítá předem potichu celé slovo a potom jej teprve řeknou nahlas. Těžko pak zvýší plynulost čtení, protože je zdrží to dvojí čtení. V matematice jsme procvičili počítání do osmi - počítali jsme tužky, pastelky, prsty, nakupovali jsme v hračkářství. Hlavní zábava nastala při tělocviku, kdy jsme si k malým míčkům vzali ještě florbalové hokejky. Děvčata vítězila v nájezdech na branku, ale chlapci nakonec dotáhli na remizu. Byla opravdu velmi soutěživá nálada.

Zítra budeme 4. vyučovací hodinu rozdávat vysvědčení, předtím se normálně učíme. Odpoledne jistě nastane bujaré oslavování!

ÚKOLY: matematika str. 70/5 +72/3 - dokončit
               Slabikář str. 41
               malá písanka str. 18 - dokončit( 3 řádky)

 Krásný den.

úterý 28. ledna 2014

ÚTERNÍ OSMIČKOVÝ SLALOM

Půlená matematika byla z části prověřovací(+- do 7), ale začali jsme již psát novou číslici 8. Při čtení jsme opakovali naučené články - připravovali jsme se na zítřejší známkování čtení článků s písmenkem Kk. Závěr hodiny byl pohádkový - seznámili jsme s novým písmenkem Rr. V hodině prvouky jsem zjistila, že řada dětí nesplnila zadaný úkol z páteční hodiny a to jsem jej včera připomínala - mají doplnit!! Společně jsme zopakovali části dne a pak pracovaly děti samostatně - většina zvládla. Při hudební výchově jsme řešili sluchové hádanky a zpívali jsme zimní písničky.

ÚKOLY: matematika malý sešit - utvoř 4 příklady k nakresleným dominovým kartám
               fialová písanka - 1 řádek číslice 8
               procvičit čtení ve Slabikáři do str. 40
               prvouka - úkol je příští úterý ( v pátek jsou pololetní prázdniny), tak na něj nezapomenout - nakopírovaný list 25 s hodinovými ciferníky - prosím rodiče, aby dětem doma ještě jednou přečetli zadání k úkolům. Děkuji!

Pěkný den.

pondělí 27. ledna 2014

PONDĚLNÍ NOVÉ PSACÍ PÍSMENKO S

Při čtení jsme zopakovali dlouhý text Jedeme do lesa a četli jsme nově U nás doma, pracovali jsme na kartě 18. Matematika zopakovala  počítání do 7 - slovní úlohy, dominové karty, dopočítávání, ... . Při tělocviku jsme ještě zopakovali koulování - házení míčkem do dálky a posilovali jsme ruce při přetahování družstev lanem.

ÚKOLY : Slabikář str. 45, karta str. 18/2
                fialová písanka str. 13 - dokončit nácvik s / se
               matematika str. 69/3 + 71/1 - dokončit cvičení podle vzoru ze školy
               prvouka z minulého týdne str. 28

Pěkný den.

pátek 24. ledna 2014

PÁTEČNÍ RADOVÁNÍ ZE SNĚHU

Dnešní den byl opakovací a procvičovací - čtení: dokončili jsme čtení textu Jedeme do lesa, objasnili jsme si neznámá slova a slovní spojení( umíme jukat, kulit oči ), psali jsme přepis slabik - všem se povedl. V prvouce jsme zopakovali části dne - znali pěkně a pustili jsme se do péče o čistotu.
Omlouvám se, že jsem dětem nestačila zapsat do notýsku známku z prověrky z češtiny - v pondělí napravím.

ÚKOLY:  na úterý - prvouka str. 28 - přiřaď činnosti k částem dne a vyznač přibližně celou hodinu, kdy ji provádíš
            čtenářský víkendový úkol - Slabikář str. 37 - 39, karta 17

Karty ke Slabikáři, které již nečteme, nechají děti doma.

Příjemný závěr týdne a snad již konečně zimní víkend!


čtvrtek 23. ledna 2014

ČTVRTEČNÍ HRANÍ S PÍSMENKEM K

Při čtení jsme procvičovali písmenko Kk - pracovali jsme na interaktivní tabuli, ve Slabikáři i na tabulku, ve psaní jsme pokračovali v práci s písmenkem o - tvořili jsme slabiky i slova. V matematice jsme utráceli penízky z kasičky - sestavovali jsme příklady na odčítání od 7. Včerejší prověrka z češtiny dopadla opravdu velmi pěkně, známky zapíši dětem zítra.

ÚKOLY: připomínám na zítra:
                        igelitovou tašku - paní učitelka Růžičková rozdá dětem práce za 1.pololetí, tak aby je měly v čem odnést domů
                        prvouka( z úterý) - názvy částí dne ( ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc)
                Slabikář str.38
                matematika str. 68/3 - dokončit podle vzoru
                písanka str. 16 - označené řádky slov - dbát na správnou výšku malých písmen l,t !!

Poklidný den.

středa 22. ledna 2014

STŘEDEČNÍ KOULOVÁNÍ

Snížek, který v noci napadl přinesl všem dětem radost a ještě větší byla v hodině tělocviku, kdy jsme jezdili slalom a koulovali jsme se. Odehrálo se to vše jen v tělocvičně - cvičili jsme pohotovost a házení malým míčkem(koulí) do dálky. Při  dělené hodině češtiny jsme dělali větší opakování - známky jsou pěkné a zítra budou v notýsku. A protože děti opravdu pěkně pracovaly, tak jsme napsali ve škole více řádků a není tak psací úkol. Jen několik dětí má v notýsku poznamenáno, které řádky napíší.
Matematika byla vyplněna počítáním do 7 - číselná osa, pyramidy, dopočítávání.

ÚKOLY:matematika str. 67/1+3 dokončit
              Slabikář str. 37
              karta str. 15/2 +  16/2

Pěkný den.

úterý 21. ledna 2014

ÚTERNÍ LYŽOVÁNÍ S KAČENKOU

Ano, v letošní zimě to nejde jinak a proto jsme dnes lyžovali ve třídě při češtině a co více, naučili jsme se přitom nové písmenko Kk. Náš sjezd, skoky i slalom si nechte doma ukázat. Procvičili jsme znovu psaní o a jeho spojování do slabik. V hodině prvouky jsme procvičovali celé hodiny a také jsme pojmenovávali části dne - neumíme všichni! Dělená hodina matematiky byla plná opakování - psali jsme větší prověrku, postupovali jsme společně od jednoho úkolu k dalšímu, vždy děti dostaly vysvětlení a pak počítaly samostatně a zase jsme spolu postoupili dál. Práce u většiny dopadla pěkně, ale kdo nedává pozor nebo se zbytečně loudá, tak něco nesplnil či má chybu. Známky budou zítra v notýsku.

ÚKOLY: prvouka na pátek - ústně str. 26/1, 2 (zejména pojmenování částí dne)
               písanka str.15/ oí-to lo- me mo
               Slabikář str. 35,36 + opakovat karty
               matematika str. 66/1, 3 - udělali jsme ve škole

Pěkné, i když ponuré, odpoledne.

pondělí 20. ledna 2014

OPAKOVACÍ PONDĚLÍ

Celý den byl věnován veselému opakování čtení s písmenkem Dd na interaktivní tabuli, ve Slabikáři i na kartě. Při psaní jsme psali písmenko o již do písanky.V matematice jsme pokračovali v počítání do 7 a v psaní této číslice. Tělocvik byl rozdělen do družstev - skákali jsme na trampolínce, kouleli jsme kotrmelce a přihrávali jsme si míč s kamarády. Den utekl jako voda!
Paní učitelka Růžičková psala do notýsků vzkaz - na čtvrteční tvoření potřebují děti 10 vatových kosmetických tamponů kulatých. Budou dělat sněhuláky. 

ÚKOLY: matematika str. 65/4 dokončit  + 62/5
                Slabikář str. 35,36(opakuj školní čtení) + karta 14/2- barevně spoj části věty
                písanka str. 14 - označené řádky s písmenkem o, ó, a o

Pěkný den i celý týden.

pátek 17. ledna 2014

PÁTEK S NOVÝM PSANÍM

Dnešní psaní přineslo dětem nové písmenko -o, protože již umíme -a, tak to šlo všem velmi pěkně. Při čtení jsme procvičovali z tabule a karty texty s písmenkem Dd. Několik dětí nesplnilo na kartě včerejší úkol, tak ho mají k doplnění. V hodině prvouky jsme si povídali o měření času - o různých typech hodin, starých i moderních a začali jsme poznávat čas na hodinkách.

ÚKOLY písemné na víkend nemáme, ale opakování čtení ve Slabikáři - čteme do str. 27 a také využijte kartu č. 14.

Krásný víkend.

čtvrtek 16. ledna 2014

ČTVRTEK S PÍSMENKEM D

Dnes mají děti v notýsku dvě známky - sčítání a odčítání do 6 (příklady v matem. str.62) a z diktátu písmen a slabik, všem se práce podařila. U diktátu nehodnotím ani tak krásu písmenek, ale zda mají vše, co jim náleží.Při matematice jsme začali počítat do 7 a tuto číslici jsme i psali do cviků(je to kosa - rovná část na sekání, šikmá tyč - pozor někdo klopí až moc!! a uprostřed tyče rovné držátko).V poslední hodině k nám s myškou Dádou připlulo nové písmenko Dd.

ÚKOLY: matematika str. 64/1 psaní číslice 7 (3 řádky - obtahování, korále a měsíc)
               písanka str. 13 - dokončit 3 řádky s označenými slovy
               karta č.13 číst a cvičení 2. splnit dle zadání
               list s novým písmenkem Dd - vyznačit v říkance nové písmenko

Poklidný den.

středa 15. ledna 2014

STŘEDA S POHÁDKAMI ZE MLÝNA

Pohádky ze mlýna byly strašidelné, veselé i poučné a dětem se líbily, v pátek při literární výchově se k nim ještě vrátíme. Při čtení jsme dále procvičovali čtení s písmenkem Nn, vyzkoušeli jsme opět psát slova podle diktátu - tiskacím písmem a zjistila jsem, že některým dětem to stále dělá velké problémy. Nově jsme si prověřili to, jak děti rozumí tomu, co čtou - měly nakreslit obrázek k přečtené větě (Jan a pes je u lesa.). Zítra jim zapíši známky do notýsků. Matematika byla plná vzpomínání na čerty - řetězce na sčítání a odčítání, ale také jsme počítali sloupečky na známky - všichni mají 1, zapíši zítra.

ÚKOLY: matem. str. 62/4, 7, 10
               Slabikář str. 26 + karta 11,12 opakuj
               cvičný sešit na psaní - předepsané řádky a-a-ma

Hezký den.
               

úterý 14. ledna 2014

ÚTERNÍ POVÍDÁNÍ O ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH

Při matematice jsme procvičovali tvoření příkladů k domin. kartě, počítání pyramid, sestavení příkladů ke slovní úloze, ale také klasické počítání příkladů ve sloupcích. Čeká nás opakování před vysvědčením, tak vše procvičujeme. Ve čtení jsme se posunuli ve Slabikáři k dalšímu písmenku Yy, které už umíme ze Živé abecedy a psaní bylo věnováno opět písmenku a - nyní již do malé písanky. Při prvouce jsme si za pomoci obrázků ze starého kalendáře objasnili rozdělení roku na 4 období a na jednotlivé měsíce.

ÚKOLY: matematika str. 62/3,6
               Slabikář str. 24, 25  a karta 12/3 - vybrat správný závěr věty, opsat do okénka
               písanka str.12,13 - dokončit označené řádky
             
              na pátek PRVOUKA str. 25/ 2. úkol - vybarvit podle zadání karty s měsíci

Připomínám, že jdeme zítra hned v 8 hodin do divadla, proto musí přijít všichni již na 1. vyuč. hodinu. Konec vyučování se nemění, je podle rozvrhu. Děkuji!

Hezký den.

pondělí 13. ledna 2014

PONDĚLNÍ PROCVIČOVÁNÍ

První den týdnu byl věnován procvičování a opakování učiva matematiky i čtení a psaní. Známky jsem brala jako informativní a v notýsku nejsou zapsány. Porovnávali jsme čísla, počítali jsme příklady na + i - do 6, doplňovali jsme čísla do pyramid. Při psaní jsme psali slova velkými tiskacími písmeny podle diktátu a procvičovali jsme čtení s písmenkem nN. Pokračujeme v nácviku psacího a.

ÚKOLY: matematika str. 59/1, 2 - obě cvičení dokončit podle vzoru ze školy
               Slabikář str. 22, karta 11/4, 12/2
               psaní - nakopírovaný list s písmenkem a (pozor :začátek písmenka a je kousek rovný a pak má pořádně kulatá záda,rovnou šikmou čarou se vrátíme na začátek tahu - vznikne špička slzy, při spojování do slabiky připravujeme pro písmenko a "garáž", do které zacouvá - toto všechno mají děti naposlouchané ze školy!!) 
Na páteční prvouku budeme potřebovat cvičné papírové(plastové) hodiny.

Opětovně jsem poučila děti o tom, že případné zranění během pobytu ve škole a v družině je potřeba neprodleně nahlásit někomu z vyučujících! Zpětně nelze uznat jako školní úraz. 

 Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

pátek 10. ledna 2014

PÁTEK SE ZVÍŘÁTKY U KRMELCE

Poslední den týdne jsme věnovali procvičování čtení s novým písmenkem Nn, při psaní jsme jen zlehka zahájili psaní psacího a (nacvičovali jsme na tabulku správný tvar slzičky)a v prvouce jsme si povídali o zimě v lese u krmelce. Poslední hodina tohoto týdne byla pohádková - O nenasytném vrabci, byla vlastně pokračováním našeho učení o životě zvířat v zimě, ale přinesla nám i potřebné poučení.

ÚKOLY na víkend nejsou, jen někdo doplní nesplněné úkoly z předchozího dne a jako obvykle si budou všichni číst.
Přečtené karty ke Slabikáři si nechají děti doma - jsou to ty v euroobalu a ty založené do Slabikáře si přinesou zpět do školy.

Ještě vyřizuji prosbu jedné maminky - v týdnu před Vánocemi měla její dcera ve škole plyšovou hračku - růžovou želvičku o průměru asi 15 cm, nechala ji v lavici, ale později ji tam nenašla. Žádáme všechny rodiče o spolupráci - prohlédněte doma hračky, zda tam hledaná hračka není.Předem děkujeme za spolupráci!

Přeji všem příjemný víkend.

čtvrtek 9. ledna 2014

ČTVRTEČNÍ POČÍTÁNÍ KOSTEK

Dnes jsme se  v matematice stali projektanty a počítali jsme stavby - pyramidy a okna na domech. V češtině jsme poznali nové písmenko Nn. Při tvoření s paní učitelkou Růžičkovou začaly děti pracovat na obrázku pro soutěž vyhlášenou školní jídelnou - Košíček Červené Karkulky.

ÚKOLY:  písanka str. 11 - dokončit řádky se slovy
                matematika str. 58/2 - sestavit příklady (kolik oken je rozsvícených)
                karta č.9 / 1, 2, 3

Pěkný den, těším se na setkání na informačním odpoledni.

středa 8. ledna 2014

STŘEDEČNÍ PROVĚŘOVÁNÍ

Dnešní den byl hodně opakovací a prověřovací, abych vám mohla děti ve čtvrtek pochválit, ale vy uvidíte ty hezké známky už dnes v notýsku. Nechybělo ani potřebné dovádění - honičky a soutěžení při tělocviku, také již umíme přejít kládu(kladinu) a namáčet špičku nohy v potůčku. To nás inspirovalo asi jarní počasí, které dnes nastalo!

ÚKOLY: matematika str.57/2 - dokončit cvičení, které jsme pro vzor začali již ve škole
               písanka str.10/ poslední řádka - psace střídat - l t, nešlo nám ve škole, tak potřebujeme ještě procvičit
               čtení - Slabikář str. 20

Zítra(9.1.2014) se těším na shledání  s rodiči při informačním odpoledni od 14.30 do 17.00 h. v naší třídě.

Pěkný den.

úterý 7. ledna 2014

ÚTERNÍ KRMENÍ PTÁČKŮ

Prvouku jsme dnes věnovali pomoci ptáčkům v zimě - jaké má být krmítko, kam jej umisťujeme, co ptáčkům do krmítka dáváme a jací ptáčci ke krmítku létají. V matematice jsme ještě procvičovali tvar číslice 6 a prověřila jsem znalost sestavování 4 příkladů k dominové kartě - známky jsou v notýsku. Najdete tam též hodnocení práce ze psaní, kdy jsme v písance přepisovali do psacího písma několik písmen a slabik. Při čtení jsme pracovali s dokončováním vět, toto cvičení má prověřit, jak žáci rozumí čtenému textu. Hudební výchova se ještě  věnovala svátku 3 králů - zpěv koledy a kreslení obrázku.

ÚKOLY: Matematika str. 57/5
               písanka str. 9/ té, tů, tetu  a str. 10/ 2 označené řádky písmene l
               procvičovat čtení  Slabikář str. 16 a na kartě 7/ cv. 3 a 4 splnit zadání(dělali jsme již na tabuli ve škole, tak by děti měly vědět)

Příjemný den.

pondělí 6. ledna 2014

PONDĚLÍ TŘÍKRÁLOVÉ

První školní den v novém kalendářním roce byl plný povídání o uplynulých svátečních dnech a prázdninách. Došlo i na učení, trochu jsme četli, psali i počítali a musela jsem děti chválit, protože téměř vše uměly stejně jako před Vánocemi.

ÚKOLY: fialová písanka str. 11 - písmenko l - pozor na křížení v polovině tahu a na rovná záda(stejné jako u písmene e)
               číst Slabikář str. 15,16,    karta 6, 7
               matematika str. 56/2

Přeji všem rodičům štěstí, zdraví a úspěchy v novém roce 2014 a těším se na setkání ve čtvrtek 9.1. na informačním odpoledni v čase od 14.30 do 17.00 h., čas si v daném rozmezí zvolte podle vašich potřeb, informace o prospěchu budu sdělovat jednotlivě.

Pěkný den.