pondělí 30. září 2013

POHÁDKOVÉ ÚTERÝ

Říjen byl zahájen naší první návštěvou divadla.
Tomuto zážitku odpovídala náplň celého školního dne - divadlo, povídání a malování o představení. Domácí úkol je povídací - vyprávět doma o návštěvě divadla.
Druhý říjnový den bude probíhat již normálně podle rozvrhu, je tedy půlené vyučování.
Příjemný den.

PONDĚLÍ S PEJSKEM UHLÍKEM, KOČIČKOU UDIČKOU A MELUZÍNOU ÚPĚNOU

Dnešní den byl věnovaný novému písmenku Uu, povídali jsme si k němu pohádku, cvičili jsme s meluzínou a počítali jsme koťátka. Byl to veselý den!
Domácí úkol: pracovní list k novému písmenu - básnička,docvičit ji a označit v ní nová písmenka     u(zeleně) U (hnědě), na řádky vedle básničky procvičit tvary Uu (jsou to kotlíky, v kterých si Uhlík s Udičkou vařili mlékovou  polévku)
                    učebnice Živá abc - str. 5/ dolní řádka, stále procvičovat čtení, kdo si troufne může vyzkoušet i  na str.6
                   matematika - str. 16/2, dokončit psaní nových znaků, říkáme jim zobáček, čteme-je  větší/menší než, na straně otevřeného zobáčku je větší číslo, větší počet obrázků

Dovoluji si připomenout, že - zítra nedělíme první a pátou hodinu, všichni mají školu od 8.00 do 11.45 h.,                                               protože jdeme do divadla.
                                          - od října začínají školní kroužky
Ve středu se spolu uvidíme(třídní schůzka) a kdo z rodičů si koupil vstupenky na  školní divadlo, tak mu je ve středu předám.
Příjemné odpoledne.

pátek 27. září 2013

PODZIMNÍ SKLÍZENÍ ŘEPY

Závěr týdne i měsíce září jsme věnovali procvičování, opakování a hraní. Naše známá písmenka Aa, Ee, Oo se nám už  skoro nepletou. Víme, co znamená - vlevo, vpravo, první, prostřední, poslední, předposlední, největší, nejmenší, nahoře i dole. Při poslední hodině jsme si povídali o podzimu, co se děje na zahradě a na úplný závěr jsme si zahráli pohádku O řepě - tahali jsme, až jsme ji vytáhli. Myslím, že se všichni opravdu dobře pobavili.
Úkoly nejsou a jen na příští týden připomínám:
- v úterý není dělené vyučování (VŠICHNI máme od 8.00 do 11.45), jdeme do divadla
- také už začínají všechny kroužky - angličtina, sborový zpěv, basketbal
- děti, které se budou 3.10. fotit, si nesou lístek k doplnění informace, o jaký typ fotek mají rodiče zájem( postava 190 Kč, portrét 190 Kč, oboje 290 Kč)
- pokud jste si prostřednictvím notýsku objednali vstupenky na školní divadlo 16.10. od 17.00 nebo 19.00, tak lístky jsem zakoupili a předám vám je na středeční schůzce( v 16.15 h.), kterou tímto také připomínám

Pěkný víkend!

čtvrtek 26. září 2013

UČÍME SE PŘECHÁZET

Dnešní hodina prvouky byla věnována bezpečnému chování dětí na chodníku a při přecházení, v českém jazyce jsme trénovali nové "psaní" - klubíčka, zatím jen na tabuli a tabulky a v části čtení stále různými způsoby procvičujeme písmena a hlásky Aa, Oo, Ee, dělíme slova na slabiky a poznáváme polohu známých hlásek ve slově( na začátku, uprostřed, na konci).
K tomuto učivu je i dnešní domácí úkol: pracovní sešit Živá abc str.9/ cvičení 4 - 3. řádek(tečky = počet slabik a do okénka hláska na začátku slova - obrázku), dále procvičovat čtení: učebnice Živá abc str.5 dole(tam, zpátky, na přeskáčku, říkat i zda je písmeno malé nebo velké).
Pokud chcete v učebnici podepsat, že děti četly, tak pouze tužkou, učebnice se budou na konci roku vracet.
Hezký den.

středa 25. září 2013

OCHOČÍME SI BLEŠKY

Při tělocviku jsme si dnes hráli na cirkus a naše blešky - míčky jsme učili různým kouskům. Děti při tom běhaly, skákaly po jedné noze i snožmo, cválaly, prostě skotačily a užívaly si velkého prostoru a volného pohybu.
Ale dnes také bylo učení, prověřila jsem čtenářský úkol - někomu se začalo plést a-e!! Pozor, doma stále sledovat co čtou a opravovat !! V matematice stále počítáme do 5 i s 0, to vcelku dětem jde, někdo při hodině pracoval velmi pomalu a má tedy něco ze školy doplnit doma!
Domácí úkoly:  Matematika str.12/3, 4(dělat tolik, kolik je číslo pod obrázkem)
                        Pracovní sešit Živá abc: str.9/2(číst "věty" o dětech, místo velkého písmene čteme jméno kluka/dívky, příklad Adam povídá o letadle/  Alena stojí u okna), dbejte na správnou výslovnost a-e, někomu tyto hlásky zní  velmi podobně!
                        Uvolňovací cviky: str. 10/ 1. a 2. řádek - Píšu, píšu, vejce, pro našeho strejce.  Tah pastelkou začínat nahoře a směřovat vlevo, jedna říkanka = 1 vejce, můžete pro zábavu střídat pastelky.
Všem rodičům, kteří projevili zájem o školní divadlo - děkuji, za podporu školních aktivit ke 150. výročí školy. Lístky objednám a po za placení předám( na schůzce 2.10. nebo pošlu po dětech).
Hezké odpoledne!

úterý 24. září 2013

ÚTERNÍ CESTIČKA DO ŠKOLY

Dnešní půlené vyučování vyšlo výborně, nikdo nezaspal ani nezapomněl.Využili jsme menšího počtu a pracovali jsme hodně na interaktivní tabuli. Děti se techniky nebojí a tak nám šlo počítání do 5 výborně. Dokonce všichni zvládli na 1 samostatnou práci v prac. sešitě. Uvidíte ji všichni, protože do matematiky na str. 11/ 3,4 je dnes domácí úkol(navlékáme korálky, kreslíme puntíky). Český jazyk jsme věnovali procvičování nového písmenka Ee, čtení všech písmen a psaní "vajec". Úkol je dnes čtecí v učebnici Živá abeceda číst poslední řádku na straně 5. Při prvouce jsme si povídali o cestě dětí do školy, kdo chodí pěšky, kdo jezdí autobusem a kdo se vozí autem. Úkol z prvouky je až na čtvrtek - str.8 - vyber a vybarvi obrázek, jak se dostaneš do školy.
Do notýsku jsem všem dětem nalepila letáček o oslavách 150. výročí založení ZŠ v Plánické ulici. Též po všech rodičích žádám, aby zvážili návštěvu divadelního představení žáků naší školy a do notýsku vyplnili podle svého zájmu hodinu představení( 17.00 nebo 19.00) a počet lístků a to do čtvrtka, paní zástupkyně pak odnese vstupenky do předprodeje a zakoupení bude možné již jen tam.
Děkuji rodičům předem za zájem o tuto školní akci a za podporu dětí v jejich snažení!
Příjemné sluneční odpoledne.

pondělí 23. září 2013

PONDĚLÍ S KRÁLEM EMANEM

Celé dnešní vyučování bylo propojeno pohádkou O králi Emanovi,  poslechněte si děti, jistě vám ji budou s chutí vyprávět.  My jsme si z ní vyvodili nové písmenko Ee.
Domácí úkol:  na listě k novému písmenku(str.14) vybarvit obrázky s E hnědě a s písmenkem e žlutě. V básničce dole na stránce hledat a vybarvovat Ee. Rozstřihat a označit nové písmenko - dát do desek. V živé abecedě procvičovat čtení známých písmenek - Kočka honí myšku.
Hezké podmračené odpoledne.

pátek 20. září 2013

PÁTEK S FERDOU MRAVENCEM

Dnešní deštivý den jsme vyplnili procvičováním a opakováním učiva českého jazyka (písmenka a hlásky Aa, Oo) a matematiky(počítání s číslicemi 1-5). Závěr třetího školního týdne jsme prožili s Ferdou, který nás v tomto týdnu naučil číslici 5.
Úkoly mají dnes jen rodiče - podívat se do notýsku(lístek s info o třídní schůzce), většina dětí tam má také už dvě 1, nezapomeňte také nahlédnout do prac. sešitu živá abc, tam uvidíte , jak to dětem ve škole šlo. Úkol dělali samostatně a neměli ani kamaráda v lavici, jsou to šikulové! 
Krásný víkend, načerpejte síly a vyžeňte všechny bacily!

čtvrtek 19. září 2013

CO SVAČÍME

Dnes jsme při prvouce zkoumali obsah našich svačinových krabiček, zpravidla jsme tam našli něco pro zdraví (ovoce, zelenina), něco na školní sílu(chleba, rohlík se sýrem a šunkou) a něco na zoubek( milá sladkost od maminky). A tak to má být, samozřejmostí je dostatek pití v lahvičce. Při psaní jsme opět skládali polínka a při čtení jsme procvičovali vše, co umíme s písmenky Aa, Oo.
Domácí úkoly: Prvouka str.6 - vybarvi, co si vybereš na svačinu
                         Pracovní sešit Živá abeceda - str. 8/5 - číst písmenka( kdo udělá chybu, tak nezachrání myšku před kočičkou)
                         Uvolňovací cviky - str. 9/ 4. řádek , udělej 5 hromádek polínek, stejně dlouhá, rovná
Stále dbát na správný úchop tužky, konec tužky směřuje dítěti k ramenu! 
Hezký závěr dne.

středa 18. září 2013

DRUHÝ PŮLENÝ DEN

Středeční půlené vyučování proběhlo zcela bez omylů, takže si všichni (děti i rodiče ) zaslouží pochvalu!
Dnešní domácí úkoly:   prac. sešit  Živá abeceda str.8/1 - dokončit obrázky - kočka, pusa, vlak, uvolňovací cviky str. 8 /  3. a 4. řádek  ( k rovnání polínek najdete na konci sešitu i básničku) - polínka nenastavovat, tužkou ve správném úchopu táhnout rychleji( čára není tak roztřesená), dělat je všechna stejně dlouhá.
Prosím všechny rodiče, aby každý den nahlédli do notýsku - někteří tam dnes mají vzkaz, ale také prolistujte všechny sešity , které mají děti v aktovkách, obvykle je v nich úkol a také každý den ořezejte v penálu tužky a pastelky - jsou velmi zlámané. Připomínám to proto, že se začíná rozšiřovat zapomínání úkolů. Děkuji všem za spolupráci!
Předem informuji o krátké mimořádné třídní schůzce, která bude ve středu 2.10.2013 asi od 16.15 hod., ještě to dětem poznamenám do notýsků. - Budeme mít za sebou 1. školní měsíc a určitě bude chtít vědět, jak si děti ve škole zatím vedou.
Pěkný zbytek dne!

úterý 17. září 2013

ÚTERNÍ DĚLĚNÍ

Tak dneska to začalo - půlené vyučování a představte si, že to proběhlo OK. Jen dva žáci (Davídek F. a Terezka Ž.), přišli opačně.  Takže ještě jednou hodiny škrtnuté v nalepeném rozvrhu v notýsku se vašich dětí netýkají. Věřím, že i zítra to bude taková pohoda!
Úkoly: uvolňovací cviky - dokončit 1 řádek na str. 7(rovné dlouhé čáry, platí stejné rady jako včera, opět každou čáru obtáhnou děti několika různými pastelkami), na listě k písmenku O je v rohu dole básnička - postupně se ji učíme a doma děti barevně vyznačí všechna O, která v ní najdou, v matematice na str. 9 cvičení 2 - nakreslí 4 královské koruny. Jako by těch úkolů bylo hodně, ale jsou to jen drobnosti a úmyslně z různých sešitů, abyste doma viděli, co děláme ve škole.
Postupně, prosím, nasbírejte 10( nyní stačí 5) čistých víček od plastových lahví ( na matematiku, na tvoření písmenek, prostě na zpestření činností). Děkuji za spolupráci.
Krásný, i když deštivý zbytek dne!

pondělí 16. září 2013

PONDĚLNÍ MÍČKOVÁNÍ

Třetí školní týden jsme opět zahájili naší společnou písničkou.
Při českém jazyku jsme nejprve dokončili práci s písmenkem a hláskou Aa, do uvolňovacích cviků jsme nacvičovali rovnou čáru( nejprve to bylo na velkou tabuli, pak na stírací tabulky) - sem mají děti úkol: str. 7, třetí řádek. A k úkolu jedna rada, tužku v pěkném úchopu( ukazuje dítěti na rameno) dáme na začátek (je tam malý puntík) a oči se dívají na konec, tam kam chceme dopsat( zase malý puntík). Každou trasu můžete projet několika různými pastelkami! Poslední řádku, prosím, nedělejte, bude školní práce.
V druhé hodině češtiny jsme si z pohádky O traktoru vyvodili nové písmeno a hlásku Oo, na list k této pohádce( str.37) je úkol, nacvičí děti doma tvar O o. Tento papír určitě donesou zpět do školy, zítra budeme pokračovat na 2. straně!
Při tělocviku jsme trochu "zápasili" s míčky( někteří v sáčku nenašli - je potřeba donést!), hráli jsme hry a honičky - prostě odpočívali jsme od školní lavice.
V matematice jsme s kocourkem honili a počítali myšky. Některé děti už zvládly počítat samostatně, tak dostaly 1 a mohly si vybarvit další dračí mašli. Nebojte se, zítra si ponesou sešit z matem. domů, tak 1 uvidíte!
Dnešní úkol má tedy 2 části!
A zítra začínáme s 1/2 vyučováním, připomínám, že i děti, které odpoledne nechodí do družiny, mohou
být tu první vyučovací hodinu v družině ( zdarma!). Snad to vše klapne!
Přeji všem plno sil do další práce!

pátek 13. září 2013

PÁTEČNÍ RECITACE

Na závěr týdne většina dětí dostala do notýsku jedničku nebo razítečko ( mohly si vybrat, hodnota je stejná!) za recitaci básničky k písmenku A. Kdo zatím nerecitoval, bude mít možnost ještě v pondělí! Pokračovali jsme v pilkách, bohužel některé děti udělaly za úkol více řádků než měly označeno puntíčky a pak nastal ve škole problém, že neměly kam psát - vyřešil to pro tentokrát náhradní papír. Ale příště, prosím, dělat za úkol jen označené řádky. V matematice jsme si hráli na detektivy, počítali jsme věci na obrázku do 3.
 Při výtvarné výchově s paní učitelkou Růžičkovou kreslily obrázky o 1. školním dni.
Všechny děti se celý týden snažily být šikovnými školáčky a proto dostaly do notýsku pochvalnou hvězdičku!
Prosím všechny  rodiče o úpravu desek na písmenka- vystřihněte do každé fólie na okénku malý trojúhelníček, aby se písmenka lépe vysouvala(každému dítěti jsem jedno na vzor vystřihla), někdo si nesl i desky s číslicemi, protože kartičky nejsou označeny značkou dítěte.
 Děkuji všem za spolupráci!
Příští týden už platí rozvrh hodin nalepený v notýsku!

 Přeji krásný klidný víkend, hodně si s dětmi povídejte, hrajte, prostě užívejte!

čtvrtek 12. září 2013

ČTVRTEK

Dnes jen krátce o úlohách - v uvolňovacích cvicích strana 6/ 1.a 2. řádek, obrázek "pily" dělat jedním tahem, jako když běží koník. Správně držet tužku! Cvičit čtení Aa, mohou si skládat z nastřihaných písmenek, procvičovat  básničku k písmenu A(děti znají). Kdo bude hezky umět, může zítra dostat 1.
Krásný finiš 2. školního týdne.

středa 11. září 2013

STŘEDEČNÍ ŘAZENÍ

Dnes jsme se při tělocviku naučili řadit podle velikosti, procvičovali jsme pojmy před, hned před, za , hned za, větší , menší. Bylo při tom plno veselí.
V matematice jsme si pověděli pohádku O 3 prasátkách, foukali jsme jako vlk a hlavně jsme počítali do 3. Děti mají úkol v matematice na straně 6, cvičení 3 - dokončit ( namalovat podle zadání u obrázků 3 hvězdičky, 2 okénka, 3 houby, 2 kola, 3 mraky). V sešitě s uvolňovacími cviky procvičit volné zápěstí - slepička zobe, strana 4.  DRŽENÍ TUŽKY!!!   Oba úkoly mají označeny puntíkem.
Do notýsku jsem nalepila lístek s info o divadle, peníze můžete posílat po dětech a v již nalepeném rozvrhu na 1. straně notýsku jsem označila 1/2 vyučování.  Hodina, která je škrtnutá, se vašeho dítěte netýká. Doufám, že jsem všem vašim požadavkům vyhověla.
Závěrem vás žádám o pomoc při hledání tyrkysové flaušové mikiny Daníka H., který si ji včera ráno odložil v šatně a při odchodu z družiny ji nemohl najít. Možná ji někdo jiný omylem odnesl domů v domnění,že je to jeho. Naštěstí ji má Daník podepsanou. Předem děkuji za spolupráci.
Přeji poklidný zbytek dne.

úterý 10. září 2013

DEŠTIVÉ ÚTERÝ

Deštivé úterý jsme zahájili kontrolou úkolu - všechny děti měly úkol napsaný poměrně hezky, jen dbejte, aby písmenka vedla vždy od linky k lince. Hráli jsme hru Hláska A nás probudí(pokud slovo začíná na A, tak děti zareagovaly, pokud začíná jinou hláskou, tak spíme). Skládali jsme písmenka A a na lavici, bojujeme s jejich vyndaváním z okének, asi budeme potřebovat pinzetky.
V matematice jsme počítali do 2. Děti mají v matematice úkol, na stránce s 1a2  nakreslit podle zadání sluníčko, dva perníčky. 
Hodně jsme si zase povídali, aby některé děti neměly ostych mluvit nahlas. Zkoušeli jsme dělit slova na slabiky (hřbet ruky dát kousek pod bradu a při mluvení brada ťuká slabiky do ruky) - toto všem poměrně jde. Na závěr dnešního dne jsme zpívali a hráli hry.
V notýsku mají lístek s nabídkou Vánočního focení ve škole (bude 3.10.2013), zítra dětem označím do rozvrhu v notýsku, jak mají dělené vyučování a nalepím info o první společné návštěvě divadla(1.10.2013,vstupné bude 30Kč - prosím přinést předem).
Přeji všem poklidné deštivé odpoledne.

pondělí 9. září 2013

ZAČAL NÁM NOVÝ TÝDEN

Nový týden jsme zahájili povídáním o zážitcích z víkendu - koupání, houbaření , návštěvy babiček, hraní s pejsky, chytání ryb, prostě ještě prázdninová pohoda!
Druhou hodinu jsme vyrazili na tělocvik, převléknutí do a ze cvičebního úboru šlo všem dobře - musím je pochválit.
Dále jsme si četli pohádku a seznámili jsme se s prvním písmenkem Aa. Odtud také vyšel domácí úkol: na pracovní list procvičit do řádky označené puntíčkem, stavění a svázání 2 žebříků= A. Dbát na správné držení tužky, obtáhnout si vzorové písmenko na začátku řádky.
Zítra zase škola do 11.30!

pátek 6. září 2013

ZÁVĚR PRVNÍHO ŠKOLNÍHO TÝDNE

Dnešním dnem jsme uzavřeli 1. společný týden ve škole.
Téměř všechny děti měly vypracovaný svůj 1. domácí úkol (připomínám: značíme je puntíčkem a na víkend úkol není), každé z nich tam dostalo za odměnu razítko kytičky, protože věřím, že se každý snažil běhat jako liška, co nejlépe. Při každé domácí manipulaci s tužkou(pastelkou) dbejte na správný úchop a uvolnění ruky. Dneska jsme nacvičili,jak zobá slepička - nechte si ukázat. Na konec dnešního dne jsme se odměnili pohádkou o Ferdovi.
Protože děti celý týden pěkně pracovaly, dostaly do notýsku první pochvalu.
Děti, které mají zájem o školní kroužek angličtiny, mají v notýsku nalepený lístek s nabídkou dní, prosím vyplňte a já předám kolegyním, které budou kroužek vést.
Jen pro pořádek - celý příští týden končíme v 11.30 hod.

Děkuji všem za spolupráci a věřím, že i nadále to vše poběží tak pěkně!  Krásný letní víkend.

čtvrtek 5. září 2013

PÍŠEME 1. DOMÁCÍ ÚKOL

Dnes dostaly děti 1."písemný" domácí úkol, je v písance - uvolňovací cviky označený malým puntíčkem.Pastelkou(dbát na správné držení) píší děti jak běhala liška s Budulínkem po světnici,nedělat příliš hustě, vycházejte z natištěného vzoru.
Dnes jsem děti trochu přesazovala, ne snad kvůli zlobení, ale podle jejich výšky, aby židlička a lavice odpovídaly jejich vzrůstu.
Zítra(pátek 6.9.2013) končíme opět v 10.45, prosím o donesení věcí, které ještě nemáte ve třídě:
 - sáček na cvičení, kufřík, stírací tabulka, blok A 4, kapesníčky, desky na číslice s označkovanými kartičkami čísel, vyplněné dotazníky a nahlášení přání ohledně děleného vyučování.
Odpoledne jsem koupila kartonové krabice - cena je 24 Kč, prosím o přesnou částku, aby nebyl problém s vracením(děkuji za pochopení).
Předběžná informace: v pondělí začneme s písmenkem "Aa", pořiďte desky na písmenka(pokud již nemáte doma).
                                   Přeji krásný závěr 1. školního týdne.

středa 4. září 2013

STŘEDEČNÍ ŤUKÁNÍ DEŠTĚ

Dnes mi většina dětí přinesla vyplněné dotazníky, děkuji.
Těm,kteří mají ještě doma připomínám a prosím o pečlivé vyplnění, zejména telefonu, na který se s jistotou každé dopoledne dovolám, pokud např. nebude Vašemu dítěti ve škole dobře.
Zítra mi také donahlaste případné požadavky na dělené vyučování.
Dnešním domácím úkolem je cvičit uvolnění prstíků( ťukají postupně jednotlivými prsty do palce, prsty jsou uvolněné, říkáme, že ťuká deštík) a zápěstí - kroutit na obě strany.
Při každém uchopení pastelky nebo tužky dbejte na správný úchop!!!! ukázku a rady - zde .
Připomínám, že zítra máme již trochu delší školu, budeme končit v 10.45 hod.
                                 Přeji všem krásné sluneční odpoledne.

úterý 3. září 2013

OPRAVDOVÝ ŠKOLNÍ DEN

Dnešní první samostatný školní den v 1.C zvládly všechny děti úžasně, musím je moc pochválit.
Dali jsme si donesené a podepsané věci na cvičení a malování do skříně, vybrala jsem obalené a podepsané učebnice a pracovní sešity. Do lavic jsme si dali stírací tabulky, bloky a desky s nastřihanými a podepsanými číslicemi a matematickými znaky.
Prohlédli jsme si školu a třídu, povídali jsme si o tom, co se nám líbí, poznávali jsme nové kamarády. Naučili jsme se 1. část naši společné třídní písničky(hymny) a začali jsme vybarvovat včerejší obrázek, tuto činnost jsme už nedokončili a tak mají děti za úkol obrázek dovybarvit, rodičům jsem poslala dotazník prvňáčka, který mi pošlete vyplněný zpět do školy, nejpozději do 5.9.2013. Úkol tedy mají i rodiče!
Prosím o postupné donesení podsedáku s gumou, kufříku a sáčku na tělocvik - pokud už ve škole nejsou.
Přemýšlejte také nad dnem, který by vám vyhovoval na dělené vyučování( úterý nebo středa), zítra nalepím do notýsku lístek k vyplnění.
                                                                     Přeji pěkný den!

pondělí 2. září 2013

TAK JSME ZAČALI

Milí rodiče, jsem ráda, že jste si našli cestu k informacím o naší třídě.

Dnes - 2.9.2013, jste s dětmi prožili 1. školní den. Pro mě bylo příjemné se s Vámi  všemi setkat a doufám, že i pocity na Vaší straně jsou stejné.
V návalu všech událostí jsem Vám nepodala informaci o kroužcích nabízených naší školou.
Pro prvňáčky připravila škola tuto nabídku:
                                 kroužek angličtiny a kroužek sborového zpěvu.
Rozmyslete si, prosím, do 5.9.2013 zájem a pošlete po dětech do školy.

Dále jsem Vám nerozdala dotazníky pro prvňáky, jedná se o podklady do školní matriky, děti je dostanou
v úterý 4.9.2013, prosím o jejich pečlivé vyplnění (zejména telefony) a odevzdání do středy 5.9.2013. Na jejich konci budou řádky k vyplnění zájmu o školní kroužky!

Jen pro jistotu připomínám
        - zítra(úterý 3.9.) a ve středu(4.9.) končíme v 9.40 hod.
        - dom. úkol = nacvičit značku dítěte, podepsat a obalit učebnice a pracovní sešity, které dnes děti dostaly
       - do školy přijít zítra (3.9.) s aktovkou (hračka, učebnice, pracovní sešity, stírací tabulka, desky s rozstřihanými číslicemi, blok velikosti A4, svačinka a pití, penál s pastelkami, tužkami, se stíracím fixem, nůžkami, kartičkou na oběd),
       - postupně do pátku 6.9.2013 donést kufřík s věcmi na výtvarné a pracovní činnosti (dle seznamu + modelína) a sáček s věcmi na cvičení. Všechny věci opravdu podepište nebo opatřete značkou - velmi nám to ulehčí hledání majitele!
Na základě  naší domluvy jsem v papírnictví objednala kartonové desky, budou ve čtvrtek odpoledne.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na další setkáváni, ať už ve škole nebo na blogu.