neděle 21. června 2015

POSLEDNÍ CELÝ ŠKOLNÍ TÝDEN

Tento týden byl posledním celým týdnem letošního školního roku. Proběhla řada společných školních i třídních akcí - nákup sešitů do 3. třídy, ukázka práce sokolníků, vycházka na Hůrku. Páteční deštivé a chladné počasí nám překazilo mlsání. Společnou zmrzlinu přesuneme na pondělí, kdy si také domů odneseme ze školy již všechny věci i bačkory.
V den vysvědčení - bude se jednat o jednu vyučovací hodinu, se děti nebudou přezouvat. Škola bude končit po 1. vyučovací hodině, pak půjdou děti domů nebo do školní družiny, která funguje normálně.

Přeji všem krásné léto, dovolenou a načerpejte dostatek sil na další školní práci. Děkuji všem za spolupráci a těším se na další společné akce. H. B.


pátek 12. června 2015

SPORTOVNÍ TÝDEN

Tento týden byl ve znamení pohybu. Byli jsme skotačit na trampolínkách a vybraní sportovci měli školní lehkoatletický trojboj. Hoši se umístili na prvním a třetím místě a v děvčatech jsme obsadili místo druhé - moc blahopřejeme!!
Středeční skotačení si všichni velice užili, je to akce, na kterou chodíme již pravidelně a děti jsou moc spokojené. Cvičí opravdu s maximálním nasazením a paní cvičitelka je chválí. Nasazení a spokojené tváře jsou vidět i na fotkách.

V posledním celém týdnu našeho kratšího školního roku nás také čeká mnoho činností ve škole i mimo ni.
Pondělí - je normálně škola podle rozvrhu s děleným vyučováním, rozdělení výkresů a školních prací, odnesení kufříků, potřebují 2 velké igelitové tašky.
Úterý - nakoupení sady malých sešitů pro 3. ročník, ten den si donesou 51,- Kč, při tělocviku bude odvetný turnaj ve vybíjené proti 2.B.
Středa - shlédnutí ukázky sokolnictví na školním hřišti( Vodojem ), cena 50,- Kč, douklizení věcí dětí ze třídy, opět donést velkou igelitku.
Čtvrtek - není již dělené vyučování, všichni mají školu od 8.00 do 11.45. Ráno se v 7.55 sejdeme v šatně a půjdeme na Hůrku, kde posvačíme - děti si mohou z domova donést buřtíky na opečení (ohniště a dřevo bude připraveno), zahrajeme si soutěživé hry a zazpíváme si. Po návratu půjdou družinové děti s paní vychovatelkou na oběd. Děti, které do družiny nechodí, půjdou na oběd samostatně nebo odejdou domů - jako běžně.
Doporučuji vhodné oblečení a obuv pro pohyb v přírodě, pláštěnku a kšiltovku, s sebou pití, svačinu (buřtíka), drobné kapesné.
Pátek - vyrazíme na zmrzlinu (donést si z domova penízky) a na klatovské náměstí, kde bude probíhat již tradiční akce Na jedné lodi. Spolužáci zpěváčci dostali dnes od paní učitelky Honzíkové lístek s informací o jejich vystoupení na této akci.

Přeji pěkný víkend.

sobota 6. června 2015

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Tento týden jsme ukončili návštěvou výchovného koncertu, který pro nás připravila ZUŠ. Děti se seznámily s hlavními nástroji v symf. orchestru a vyslechly si vystoupení zpěváčků pod vedením pana učitele J. Pletichy. Zazněly písničky z pohádky Tři bratři - Šípková Růženka. Protože většina dětí tyto milé melodie také znala, tak zněl zpěv opravdu celým prostorem kina. Nálada mezi dětmi byla veselá, což dokazují i vložené fotky.

I v příštím týdnu nás čekají akce mimo školu(viz. přehled plánované akce).

Přeji všem příjemný letní víkend.
středa 3. června 2015

ŠKOLNÍ VÝLET

Náš letošní školní výlet nás zavedl na Šumavu. Prošli jsme Pohádkovou stezku ze Špičáckého sedla až na Brčálník. Šli jsme krásnou krajinou, loukami i lesními cestičkami. Cestou jsme si četli pohádky o šumavských skřítcích, plnili jsme úkoly, které nám zadávali a pozorovali okolní nádhernou přírodu. Uměli jsme pojmenovat většinu okolních rostlin, protože jsme se s nimi seznámili již v hodinách prvouky. Závěr výletu si děti užily na Brčálníku v pohádkové zahradě a velkém dětském hřišti.
Počasí nám bylo velmi nakloněno, prožili jsme na Šumavě kouzelný, téměř prázdninový, den. Reakce dětí byly jen pozitivní a tak věřím, že budou na výlet rády vzpomínat a možná Vás o prázdninách vytáhnou na Šumavu.

Přeji příjemný závěr týdne, s některými se uvidíme na informačním odpoledni, ostatním rodičům děkuji za celoroční spolupráci.