středa 30. dubna 2014

TVOŘIVÁ STŘEDA

Dnes jen krátce - ve škole jsme si četli  o dnešní Filipojakubské noci, zpívali jsme písničku o ježibabách. Také jsme trochu počítali s čísly nad 10. Po svačině jsme šli do Domu dětí na tvoření dárku pro maminky.

ÚKOLY: písemné úkoly jsem nezadala, ale děti ví, že je potřeba každý den trochu číst, něco napsat i spočítat

Pro marody: písanka - žlutá je dokončená
                   slabikář do str.98
                   VM str.47 ( včetně)

UPOZORŇUJI - 2.5.2014 je ředitelské volno - škola není,
družina pro přihlášené děti je v provozu!


Přeji krásné dny.

úterý 29. dubna 2014

ÚTERÝ S KOCOUREM FANOUŠEM

Dnes jsme se na pohádce seznámili s novým písmenkem Ff, naučili jsme se písmenko psát i číst v krátkých slovech. V matematice jsme pokračovali v počítání nad 10, rozkládali jsme čísla na desítky a jednotky a počítali příklady typu 10+2, 10+5,...

ÚKOLY : Písanka - dokončit 2 zbývající řádky na str. 31
                VM str. 47 - 2 dokončit podle vzoru

Zítra je škola podle běžného rozvrhu - je dělené vyučování, 
mezi 10.00 a 11.30 budeme v Domu dětí na tvoření.

Hezký den.

pondělí 28. dubna 2014

POSLEDNÍ DUBNOVÉ PONDĚLÍ

Při čtení jsme procvičovali slova i věty s písmenem Gg z tabule i ve slabikáři, psali jsme samostatná slova i celé věty podle natištěného vzoru. V matematice jsme pokračovali v práci s čísly většími než 10, rozdělovali jsme je na desítky a jednotky, řešili jsme i slovní úlohy.

ÚKOLY : VM str. 46/2 (dokončit podle vzoru ze školy)
                písanka str. 31 ( 2 řádky opis a 2 řádky přepis - slova stačí napsat 2 krát na řádku)
                číst str. 97

Připomínám, že zítra není dělené vyučování , všechny děti mají školu od 8.00 do 11.45 h.!!


Pěkný den.

pátek 25. dubna 2014

PÁTEK S ŘEPOU VELKOU JAKO ŘÍP

Při čtení jsme zkoušeli číst slova  s písmenem Gg a při jejich vysvětlování jsme narazili na 2 z nich, jejichž význam mají děti zjistit u rodičů - gobelín, galuska. V poslední hodině jsem dětem četla Pohádku o řepě velké jako Říp - přivedla nás k povídání o pověstech, o Čechovi a jeho družině, o naší vlasti i o tom, jak si máme pomáhat. Při psaní jsme do písanky pokračovali s písmenem SŠ. Při prvouce jsme se vrátili ke zvířatům - počítali jsme jim nohy, zjišťovali jsme, která mláďata sají mléko a luštili jsme křížovku. Také jsme si zopakovali, kteří ptáci jsou stěhovaví a která zvířata spí zimním spánkem.

ÚKOLY : číst
                prvouka na úterý str. 44 - 2 úkoly


Pro marody - VM do str. 45 (včetně)
                     Prvouka  do str. 44
                     Slabikář - str. 63 - slova s Gg
                                  -  Pohádka o řepě velké jaklo Říp
                     Písanka str. 30/ 1. -3. řádek
 Na závěr vkládám odkaz na facebook klatovské knihovny, kde jsou i fotky naší třídy z besedy o knize Z deníku kocoury Modroočka: https://www.facebook.com/Mestska.knihovna.Klatovy/photos_stream.

Příjemný víkend.

               

        

čtvrtek 24. dubna 2014

ČTVRTEK S PÍSMENKY g G

Dokončili jsme čtení textů s písmenkem řŘ a seznámili jsme se nově s písmenkem gG. V matematice počítáme řadu čísel do 20, zapisujeme počet a kreslíme daný počet obrázků, stále počet rozdělujeme na desítky a jednotky, aby děti pochopily způsob zápisu čísel větších než 10.

Pro marody: VM do str. 44
                   zelené cviky  str. 5 a 22 - písmena S Š

Úkoly: sešit Čj předepsány 3 řádky S S Š (začátek písmene je ohnutý, jako u položeného písmene C)
            číst

Hezký den.

středa 23. dubna 2014

STŘEDEČNÍ DEN ZEMĚ

Po velikonočním volnu a úterním učení s paní učitelkou Růžičkovou( mimochodem děti velmi chválila), jsme se dnes pustili do plánovaného projektu Den Země. Ráno jsme si ve třídě povídali o tom, co je to ekologie, jak i malé děti mohou chránit životní prostředí, pracovali jsme na interaktivní tabuli, skládali jsme pexeso - vše s tématikou třídění odpadu. Po svačině jsme se vydali ke kontejnerům na tříděný odpad  a v praxi jsme si vyzkoušeli, jak se to dělá. Protože byly děti ve škole pozorné, tak při třídění neudělaly ani chybičku, tak si za odměnu pohrály na dětském hřišti. Dnešní den se nám velmi povedl - vedle nových poznatků byla i radost z pohybu na čerstvém vzduchu - prostě Den Země!
Zítra je škola již podle rozvrhu.

Krásný den.

středa 16. dubna 2014

STŘEDEČNÍ VELIKONOČNÍ UČENÍ

Nejprve chci poděkovat všem rodičům, kteří si udělali čas na své děti a v úterý se zúčastnili třídní schůzky, kde jsme si povídali o výsledcích školní práce žáků 1. C.
Dnes, ve středu, přišli za námi starší kamarádi z 9. C , kteří si připravili pro prvňáky různé předvelikonoční úkoly - bylo v tom učení, ale i zábava. Myslím, že se to dětem moc líbilo, domů si odnesli mnoho materiálů.
Společně jsme pak vyráběli velikonoční dekoraci, na kterou nám jedna maminka věnovala krásné malé pletené čepičky s bambulkami. Vajíčkům to opravdu sluší!
Konkrétní úkoly na volné dny jsem nezadala, ale dětem jsem doporučila čtení textů s písmenkem řŘ , dala jsem jim také karty ke slabikáři a ve fólii příklady na + - do 10. Materiálů k procvičování mají tedy dostatek, ale udělat vše, není opravdu potřeba!!

Ještě jednou píši info o akcích v týdnu po Velikonocích:
    v úterý 22.4.2014 - není dělené vyučování - škola je pro všechny od 8.00 do 11.45, věci podle rozvrhu

   ve středu 23.4.2014 - není dělené vyučování - škola je pro všechny od 8.00 do 11.45, bude projektový den - Den Země, doporučuji vhodný oděv a obuv pro pobyt venku, část dne budeme ve škole a pak vyrazíme ven, s sebou penál, notýsek, svačinu a pití. Pokud bude vytrvalý déšť, provedeme nácvik třídění odpadu ve škole.

Přikládám fotky z dnešního dne:
Přeji krásné velikonoční svátky.

pondělí 14. dubna 2014

PONDĚLNÍ VAŘENÍ

Dnes jsme při čtení četli o vaření a povídali jsme si o tom, co umíme uvařit my. Četli jsme také z tabule a k textu jsme ve dvojicích odpovídali na otázky, psaní jsme věnovali nácviku nového písmene K a také přepisu vět a jmen dětí. Při tělocviku jsme posilovali ruce s plnými míči. V matematice jsme procvičovali názvy geometrických těles - krychle a koule, stavěli jsme stavby ze třídní vánoční dřevěné stavebnice a rozdělovali jsme na desítky a jednotky čísla větší než 10.

ÚKOLY: sešit čj - předepsané tvary K
                VM str. 42 - dokončit podle vzoru ze školy
                slabikář str.89

POZOR!!!
 VE DNECH  15.4., 22.4. a 29.4.(úterky) NEMÁME DĚLENÉ VYUČOVÁNÍ , 
                                                                                   středeční rozvrh zůstává nepozměněn!!!

Připomínám zítřejší třídní schůzku od 17.00 v 1. C.

Hezký den.


pátek 11. dubna 2014

PÁTEK S PÍSMENKEM Ř

Dnes jsem zapsala dětem jedničky za prvouku - zvířecí rodiny, při čtení jsme si představili nové písmenko Řř, někomu dělá problém jeho výslovnost při čtení. Při psaní jsme zase cvičili opis i přepis vět.
Přes víkend  vyfoukněte vajíčka, ne všichni si je zatím donesli.

Hezký víkend.  

čtvrtek 10. dubna 2014

ČTVRTEK S VELKÝM PÍSMENKEM I

Při čtení jsme dokončili čtení textů s písmenem Žž ve slabikáři, psali jsme přepis 2 vět do písanky (uvidíte doma při psaní úkolu) a do druhé písanky jsme psali diktát 2 vět (Mám ráda Mourka. Jana hraje na klavír.) a 4 jmen (Hana, Zdena, Vítek, Hela) - známky jsou společně se včerejším přepisem a odpověďmi k textu zapsány v notýsku. V matematice jsme jen opravdu cvičně začali s čísly většími než 10 - jak a proč se tak zapisují a procvičili jsme počítání a porovnávání do 10.

ÚKOLY: P str. 26
               VM str. 39 - 3, 4, 5
               shromažďujeme vyfouknutá a odmaštěná vajíčka na velikonoční tvoření

Hezký den.

středa 9. dubna 2014

STŘEDA S KOTOULY

Při tělocviku jsme dnes znovu procvičovali kotoul vpřed i vzad, nechejte si doma ukázat, jak se komu vede. Při děleném čtení jsem rozdala známky do notýsků, přepisovali jsme věty podle vzoru a odpovídali jsme na otázky ke kratičkým textům - známky zapíši zítra. V matematice jsme pokračovali v počítání do 10, v porovnávání a dopočítávání. Ve společném českém jazyku jsme pokračovali v psaní H a čtení textů s písmenem Čč.

ÚKOLY: VM str.35/2 dokončit ( pro marody - hotové jsou str. 35 a 38 celé, str. 36 a 37 jsme vynechali)
               P str. 25( 3 označené horní řádky)
               S str. 86

Hezký den.

úterý 8. dubna 2014

ÚTERÝ S VELKÝM H

Při psaní jsme trénovali do cvičné písanky i na tabulku tvar psacího velkého h, písmeno je úzké - neroztahovat jako harmoniku, první vlaštovka sedí na pomocné lince malého písmene, ta druhá je menší!! Četli jsme dál texty s Žž - Lyže. Matematika byla běhací - udělali jsme opravdu spoustu pěkné práce a tak nemá většina dětí z matematiky úkol a ještě mají krásné známky v notýsku. Při prvouce jsme procvičovali zvířecí rodinky na interaktivní tabuli i na pexesu,V pátek budu zkoušet všechny - dnes dostali 1 jen dobrovolníci, kteří to pěkně uměli.

ÚKOLY :P - str.24 - 2 řádky H
                S 85
               VM - hotovo do str. 34 včetně

Hezký den.

pátek 4. dubna 2014

PÁTEK SE ZVÍŘÁTKY

Při čtení i psaní jsme opakovali a procvičovali probrané učivo. Nové informace přišly v prvouce, kde jsme se začali učit o zvířecích rodinách  domácích a hospodářských zvířat. Některé skupinky jsou dětem známé, ale u některých zvířat nevěděli. Vše mají doplněno v tabulce v prvouce a podle toho se mohou učit jmenovat samce - samici - mládě.
Připomínám, že v pondělí jdeme do divadla - 30,-Kč.

Informuji vás prostřednictvím notýsku o tom, že 2.5.2014 je ředitelské volno = škola je mimo provoz, děti nejdou do školy.

Určitě si něco s dětmi přečtěte a jmenujte si zvířecí rodiny.

Přeji krásný slunečný víkend.

čtvrtek 3. dubna 2014

ČTVRTEK S PÍSMENKEM Žž

Při čtení jsme procvičovali již známé texty na str. 81-82, nešlo to všem pěkně, tak jsou k procvičování i na doma a seznámili jsme se s novým písmenkem Žž. Při psaní jsme pokročili ke skupinám ou-au, pro děti nic nového, šlo jim ti pěkně. V matematice jsme začali zjišťovat o kolik je jedno číslo větší/měnší než druhé.

ÚKOLY: P str. 21 - Ou ou
                   str.22 - au ou
               VM str.32 -3
                ČÍST !!

 Krásný den.

středa 2. dubna 2014

STŘEDEČNÍ ČTENÍ

I dnes jsme v dělené hodině češtiny prověřovali čtení, tentokrát jsem vybrala zcela neznámý text, který neměly děti ze školy a z domova nacvičený. Výsledek byl poměrně pěkný - známky jsou v notýsku.Také jsme přepisovali 3 věty - tady to již bylo slabší , i přes opakování stále někdo nepíše tečky za větou, vynechává písmenka. Myslím, že zbytečně chvátají a práci si nekontrolují!! Známky zapíši zítra. Při matematice jsme opět utráceli svých 10 Kč a řešili jsme slovní úlohy.
ÚKOLY: P str.20
               S str. 81, 82
               do M podle VM str. 32/1

Krásný den.

úterý 1. dubna 2014

ÚTERÝ S POKUSEM A VYCHÁZKOU

Při matematice jsme psali lehoučké jarní opakování - známky jsou krásné, zítra zapíši do notýsku. V českém jazyce jsme četli věty z tabule, odpovídali jsme k nim na otázky, pustili jsme se do nácviku velkého psacího zet a napsali jsme si kratinký diktát - 1 věta: Vítek má kino rád.(do písanky na str.19, tak můžete zítra při psaní úkolu vidět). Prvouku jsme věnovali založení pokusu s klíčením semene hrachu a fazole a vyšli jsme na jarní vycházku - sledovali jsme rostliny v zahradách.

ÚKOLY: VM 31/4
                zelená cvičná písanka 19 - velké Z , Zuza, Zíma

Krásný den.