úterý 8. října 2013

ÚTERÝ S PTÁČKY

V půlené hodině matematiky jsme na naší "šikovné" interaktivní tabuli procvičovali učivo o porovnávání počtu, četli jsme zápisy se znaménky  větší/menší než, rovná se. Pověděli jsme si, jak se nám povedlo domácí psaní jedniček a procvičovali jsme je na tabuli. Ve společné hodině češtiny jsme si zopakovali básničku k písmenku Ii, kdo bude zítra odvážný, může nám ji říci sám na 1 do notýsku. Čtení všech známých písmen téměř všem dětem jde poměrně dobře, jen u několika opravujeme popletená písmena. Psát jsme, jen cvičně na tabuli, začali horní kličku, která nám připomíná vlaštovičku a tím začalo velké povídání o ptáčcích na podzim. Prohlíželi jsme si barevné fotky ptáčků a přemýšleli jsme o tom, proč někteří z nich na podzim odlétají a jiní jsou u nás i v zimě. V hudební výchově jsme rozlišovali, co je tiché a co hlasité a zpívali jsme ukolébavky.
Domácí úkoly: učebnice Živá  abc str.7/ dole procvičit čtení řady písmenek
                         matematika str. 19/ cvičení 2 - 1. a 2. řádek číslic 1, str. 21/1 porovnávání (doplnit správný znak)
                         prvouka _na pátek!! - na nakopírovaném lístku vybarvi ty ptáčky, kteří jsou u nás i v zimě( holub a kohout)

Žádné komentáře:

Okomentovat