pondělí 13. ledna 2014

PONDĚLNÍ PROCVIČOVÁNÍ

První den týdnu byl věnován procvičování a opakování učiva matematiky i čtení a psaní. Známky jsem brala jako informativní a v notýsku nejsou zapsány. Porovnávali jsme čísla, počítali jsme příklady na + i - do 6, doplňovali jsme čísla do pyramid. Při psaní jsme psali slova velkými tiskacími písmeny podle diktátu a procvičovali jsme čtení s písmenkem nN. Pokračujeme v nácviku psacího a.

ÚKOLY: matematika str. 59/1, 2 - obě cvičení dokončit podle vzoru ze školy
               Slabikář str. 22, karta 11/4, 12/2
               psaní - nakopírovaný list s písmenkem a (pozor :začátek písmenka a je kousek rovný a pak má pořádně kulatá záda,rovnou šikmou čarou se vrátíme na začátek tahu - vznikne špička slzy, při spojování do slabiky připravujeme pro písmenko a "garáž", do které zacouvá - toto všechno mají děti naposlouchané ze školy!!) 
Na páteční prvouku budeme potřebovat cvičné papírové(plastové) hodiny.

Opětovně jsem poučila děti o tom, že případné zranění během pobytu ve škole a v družině je potřeba neprodleně nahlásit někomu z vyučujících! Zpětně nelze uznat jako školní úraz. 

 Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den.

Žádné komentáře:

Okomentovat