čtvrtek 26. září 2013

UČÍME SE PŘECHÁZET

Dnešní hodina prvouky byla věnována bezpečnému chování dětí na chodníku a při přecházení, v českém jazyce jsme trénovali nové "psaní" - klubíčka, zatím jen na tabuli a tabulky a v části čtení stále různými způsoby procvičujeme písmena a hlásky Aa, Oo, Ee, dělíme slova na slabiky a poznáváme polohu známých hlásek ve slově( na začátku, uprostřed, na konci).
K tomuto učivu je i dnešní domácí úkol: pracovní sešit Živá abc str.9/ cvičení 4 - 3. řádek(tečky = počet slabik a do okénka hláska na začátku slova - obrázku), dále procvičovat čtení: učebnice Živá abc str.5 dole(tam, zpátky, na přeskáčku, říkat i zda je písmeno malé nebo velké).
Pokud chcete v učebnici podepsat, že děti četly, tak pouze tužkou, učebnice se budou na konci roku vracet.
Hezký den.

Žádné komentáře:

Okomentovat